Neispunjeno

Još uvijek nisu riješena otvorena pitanja u Federaciji BiH

Krajem februara ove godine sastali su se lideri SDA i HDZ-a BiH Bakir Izetbegović i Dragan Čović. Osim predsjednika stranaka, na sastanku su učestvovale i delegacije obje stranke. Nakon sastanka, predsjednik SDA Bakir Izetbegović govorio je o rokovima za rješavanje otvorenih političkih pitanja u Federaciji BiH.

Foto: Screenshot/Faktor.ba

Kada je u pitanju FBiH, formiranje nove strukture vlasti, najbitniji zakoni za Federaciju, raniji dogovori SDA-HDZ koji nisu nikada implementirani, gdje su početi razgovori i načete teme, a nisu dovršene. Biće formirana radna grupa i do kraja marta, u roku od mjesec dana treba biti završeno sve u vezi sa pitanjem Federacije.

Bakir Izetbegović, 23. 2. 2021.

I predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, između ostalog, govorio je o otvorenim političkim pitanjima zbog kojih FBiH još nema formiranu vlast.

Vezano za federalnu Vladu, odnosno nije to federalna Vlada, to su sva federalna pitanja. Idući tjedan trebalo se dogovoriti dinamiku šta ko radi, ali staviti na sto sva otvorena pitanja. Iz procesa medija, kada je u pitanju javni RTV sustav, iz procesa namjenske industrije, iz ministarstava, itd… Ustavnog suda, Komisije za vrijednosne papire, ravnatelja federalne policije, da ne nabrajam bezbroj drugih pitanja. Sjest će ljudi koji danas čine izvršnu i zakonodavnu vlast u FBiH ove dvije stranke i pokušati napraviti do kraja idućeg mjeseca da ta pitanja stavimo ad acta.

Dragan Čović, 23. 2. 2021.


Upravo na sastanku čelnika SDA i HDZ-a dogovoreno je osnivanje radne grupe SDA i HDZ-a, koja se bavi rješavanjem otvorenih političkih pitanja na nivou FBiH, a koju ispred SDA čine predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Mirsad Zaimović, potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović, te federalni ministar za izbjegla i raseljena lica Edin Ramić. Iz HDZ-a BiH članovi radne grupe su predsjednik Federacije i potpredsjednik HDZ-a Marinko Čavara, Mladen Bošković, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, i Tomislav Martinović, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH. Krajem marta, nakon još jednog u nizu održanih sastanaka, Mirsad Zaimović objasnio je da će razgovori biti nastavljeni.

Na početku svih ovih susreta koje imamo je dogovoreno da ne izlazimo sa detaljima da ne bi neke stvari zakomplikovali. Zasad, razgovori idu u pozitivnom smjeru i mislim da smo neke stvari već otkočili, a kada budemo imali konkretne stvari, onda ćemo skupa izaći u javnost s tim. Dok ne dovršimo dogovore ne izlazimo u javnost. Za 15 dana imamo nove razgovore. Dogovorili smo se da pripremimo neke od materijala, argumentacije s jedne i s druge strane oko problema koji su otvoreni.

Mirsad Zaimović, 31. 3. 2021.

Podsjećamo, nakon održanih Općih izbora 2018. godine u FBiH i konstituiranja Zastupničkog doma i Doma naroda FBiH, još nije izabran predsjednik FBiH, potpredsjednici, kao ni nova Vlada FBiH. U Ustavu FBiH o izboru predsjednika i dopredsjednika FBiH navedeno je sljedeće:

(1) U izboru predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, najmanje trećina delegata iz klubova bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata u Domu naroda mogu kandidovati predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. (2) Izbor za predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine zahtijeva prihvatanje zajedničke liste tri kandidata za predsjednika i potpredsjednike Federacije, većinom glasova u Zastupničkom domu, a zatim i većinom glasova u Domu naroda, uključujući većinu kluba svakog konstitutivnog naroda. (3) Ukoliko ni jedna lista kandidata ne dobije potrebnu većinu u oba doma, postupak kandidovanja se ponavlja. (4) Ukoliko i u ponovljenom postupku jedan od domova odbije zajedničku listu, smatraće se da su kandidovane osobe izabrane prihvatanjem liste u samo jednom domu. (5) Mandat predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine je četiri godine.

Ustav FBiH, član 2.

Nakon izbora predsjednika i potpredsjednika FBiH, slijedi izbor nove Vlade FBiH. Što se tiče izbora federalne Vlade, u Ustavu ovog bh. entiteta se navodi:

(1) Predsjednik Federacije, uz suglasnost oba potpredsjednika Federacije, imenuje Vladu Federacije nakon konsultacija sa premijerom ili sa kandidatom za tu funkciju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je izabrana nakon što je njeno imenovanje potvrdio većinom glasova Zastupnički dom Federacije. Svako upražnjeno mjesto popunjava se istim postupkom.

(2) Ukoliko Zastupnički dom ne potvrdi imenovanje Vlade, predsjednik Federacije u saglasnosti s potpredsjednicima Federacije, a uz konsultaciju sa premijerom ili kandidatom za tu funkciju, ponovo će postupiti u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Ustav FBiH

Istinomjer je ranije pisao da je upravo imenovanje nove federalne vlasti uslovljeno usvajanjem Izbornog zakona BiH.

Među institucijama koje su kamen spoticanja u političkim odnosima SDA-HDZ BiH, o čemu je govorio Dragan Čović, jeste imenovanje novog direktora Federalne uprave policije (FUP). Ono se dovodi i u vezu sa ministrom unutrašnjih poslova FBiH. Naime, u Zakonu o unutrašnjim poslovima FBiH, u član 28., navedeno je sljedeće:

Upravom policije rukovodi direktor Uprave policije (u daljnjem tekstu: direktor policije). Direktor policije za svoj rad odgovora Vladi Federacije i ministru.

Direktor policije i ministar ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.

Zakon o unutrašnjim poslovima FBiH

Naime, nakon što je dotadašnji direktor FUP-a Dragan Lukač krajem januara 2019. godine podnio ostavku, Nezavisni odbor federalnog Parlamenta je sredinom aprila 2019. godine dostavio Vladi FBiH listu najuspješnijih kandidata za novog čelnika FUP-a, a on ni do danas nije imenovan. Treba podsjetiti na odluku Ustavnog suda ovog bh. entiteta od 28. septembra 2010. godine, u kojoj su dva ministarstva proglašena neustavnim.

Odredbom člana III.1. i III.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine nije propisano da djelatnost obrazovanja, kao i utvrđivanje i provođenje kulturne politike, spada u nadležnost federalne vlasti, niti pak u zajedničke nadležnosti Federacije i kantona. Iz tih razloga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nije imao ustavni osnov za osnivanje i utvrđivanje nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Federalnog ministarstva kulture i sporta. Pored toga, Ustavni sud Federacije nije utvrdio da su kantoni u skladu sa članom V.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ovaj dio svoje nadležnosti prenijeli na federalnu vlast, pa je nakon provedenog postupka utvrdio da su odredbe čl. 15. i 16. Zakona o federalnim ministarstvima u suprotnosti s članom III.4.b) i c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da je utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja, kao i utvrđivanje i provođenje kulturne politike, u nadležnosti kantona.

Ustavni sud FBiH

Sam Ustavni sud FBiH ima problem sa nedostatkom četiri suca i to je još jedno u nizu otvorenih pitanja. Zakonsko rješenje tog problema je upravo u rukama predsjednika FBiH i Doma naroda ovog entiteta.

Sudije Ustavnog suda predlaže predsjednik Federacije uz saglasnost potpredsjednika, a za imenovanje je potrebna potvrda većine izaslanika Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji su prisutni glasanju.

(2) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine predsjedniku Federacije predlaže listu kandidata za sudije Ustavnog suda.

Zakon o Ustavnom sudu FBiH

Još jedna institucija koja ima problem sa funkcionisanjem je Komisija za vrijednosne papire FBiH koja je blokirana. Naime, od tri sadašnja člana, samo jedan obavlja svoju funkciju, i to Matej Živković, na kojeg nisu prenesena ovlaštenja upravljanja Komisijom. Predsjednik Komisije Hasan Ćelam je ranije uhapšen u policijskoj akciji “Profit”, pa mu je sarajevski Kantonalni sud odredio zabranu obavljanja funkcije predsjednika Komisije, te mu je zabranjen ulazak u službene prostorije ove institucije. Treći član Komisije Milorad Rajlić se penzionisao. Nove članove Komisije za vrijednosne papire FBiH Zastupnički dom FBiH izabrao je sredinom decembra 2019. godine, ali navedeni saziv ni početkom marta 2021. godine nije dobio podršku u Domu naroda FBiH.

Još jedno neusaglašeno pitanje, čiji se epilog ne nazire u federalnom Parlamentu, jeste i pitanje upravljačkih struktura Radio-televizije FBiH. Naime, prema Zakonu o javnom servisu RTV FBiH, u članu 25., federalni Parlament imenuje Upravni odbor ovog preduzeća. Sastav Upravnog odbora u članu 24. definisan je ovako:

(1) Upravni odbor ima četiri člana.

(2) Članovi Upravnog odbora mogu biti samo državljani Bosne i Hercegovine.

(3) Upravni odbor ima četiri člana i to po jednog iz reda svakog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine i iz reda ostalih.

(4) Članovi Upravnog odbora samostalni su u vršenju svoje funkcije i ne primaju upute od organa koji ih je imenovao.

(5) Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i ne može se obnoviti.

(6) Član Upravnog odbora koji je u posljednjoj godini svog četverogodišnjeg mandata vrši dužnost predsjedavajućeg Upravnog odbora u toj godini.

(7) Upravni odbor donosi vlastiti Poslovnik o radu.

Zakon o javnom servisu RTV FBiH

Upravni odbor (UO) RTV FBiH nije imenovan od 2009. godine, pa je i Goranu Samardžiću 2013. godine, kao članu UO, sa četverogodišnjim mandatom istekao mandat. Prema Zakonu o javnom servisu RTV FBiH, UO je bitan za imenovanje direktora RTV FBiH, na čijem je čelu od 2008. godine Džemal Šabić. Kako je navedeno u Zakonu, mandat direktora traje pet godina sa mogućnošću reizbora.

Što se tiče namjenske industrije, pojašnjenje Čovićevih navoda o otvorenim pitanjima dao je Marinko Čavara, predsjednik FBiH i potpredsjednik HDZ-a BiH.

Ne možemo dopustiti da 15 godina nijedan rudnik na većinski bošnjačkom području ne plaća koncesije, doprinose, dok se istodobno rudnici na hrvatskom području ekspresno ugase. Na sličan način funkcionira namjenska industrija gdje nijedan Hrvat nema ni uvida što se događa. A onda imate izjave u javnosti da se ta namjenska industrija jača za izvoz, ali i “ne daj Bože”, za drugo poluvrijeme.

Marinko Čavara, 8. 3. 2021.

S obzirom na to da niti jedno otvoreno političko pitanje SDA i HDZ-a BiH na nivou FBiH nije dobilo svoj parlamentarni epilog, niti su javnosti predstavljena rješenja tih pitanja, Istinomjer će obećanju predsjednika HDZ-a BiH i SDA, da će otvorena politička pitanja u FBiH biti riješena krajem marta, dati ocjenu neispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!