Neispunjeno

Još uvijek ništa od usvajanja državnog budžeta

Na svojoj 27. redovnoj sjednici, održanoj 18. 2. 2021. godine, Vijeće ministara BiH je sa pet glasova “za” i četiri “protiv” utvrdilo Nacrt zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Nešto više od mjesec ranije, izrazivši “uvjerenje da se do februara može očekivati usvajanje budžeta bh. institucija i međunarodnih obaveza za 2021. godinu”, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija je 11. 1. 2021. godine dodao:

Nijedan budžet u zadnje tri godine nije donesen na vrijeme. Budžet za 2021. godinu nije na vrijeme usvojen, ali Vijeće ministara će za petnaestak dana utvrditi Nacrt budžeta i uputiti ga Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Zoran Tegeltija, 11. 1. 2021.

Na svojoj 27. redovnoj sjednici, održanoj 18. 2. 2021. godine, Vijeće ministara BiH je sa pet glasova “za” i četiri “protiv” utvrdilo Nacrt zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, koji će Ministarstvo financija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje:

Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija BiH u 2021. godini iznose 1.027.100.000 KM, što je povećanje za 3 % u odnosu na proračun iz prethodne godine, dok servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine iznosi 843.905.504 KM i veće je za 5 % u odnosu na proračun institucija BiH za 2020. godinu. Prihodi od izravnih poreza iznose 780.000.000 KM, i na razini su iz 2020. godine. Ukupni rashodi institucija Bosne i Hercegovine i servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine u Nacrtu proračuna za 2021. godinu iznose 1.871.005.504 KM i u odnosu na 2020. godinu veći su za 4 %, odnosno 67.452.574 KM.

Vijeće ministara BiH, 18. 2. 2021.

Međutim, nakon sjednice Predsjedništva BiH, održane 12. 3. 2021. godine, član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović obavijestio je javnost da je ovaj organ izvršne vlasti u našoj zemlji zatražio od Vijeća ministara BiH da u roku sedam dana dostavi novi nacrt budžeta institucija BiH, uz pojašnjenje “da je stav Predsjedništva da ne treba vraćati osnovicu za obračun plata zaposlenih u institucijama BiH na nivo iz 2012, koja je bila nešto veća od sadašnje”.

Potrebno je u budžetu ustanoviti stavku sa sredstvima za borbu protiv pandemije koronavirusa koja u ovom nacrtu nedostaje.

Šefik Džaferović, 12. 3. 2021.

Potvrdivši da je Nacrt budžeta za 2021. godinu vraćen na doradu Vijeću ministara BiH, i trenutni predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik iznio je svoje razloge za takvu odluku:

Predsjedništvo je vratilo budžet na Vijeće ministara jer nema nijedne stavke vezane za koronu.

Milorad Dodik, 12. 3. 2021.

S obzirom na to da, suprotno najavi Zorana Tegeltije, budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu nije usvojen do kraja februara 2021. godine, Istinomjer će njegovo obećanje s tim u vezi ocijeniti neispunjenim, te ćemo u tom pravcu nastaviti pratiti aktivnosti nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!