Analize

Javni prevoz u fokusu realizacije obećanja iz ekonomije u prvoj godini mandata Vlade KS

Najveći broj obećanja iz dokumenta “Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022” dato je iz oblasti ekonomije, ukupno 146. Tokom prve godine mandata ovog saziva Vlade KS, u potpunosti je ispunjeno sedam obećanja iz oblasti ekonomije. Ocjenu u progresu dobilo je 13 obećanja, na čijem je ispunjavanju Vlada KS provodila konkretne aktivnosti.

Tri obećanja iz oblasti ekonomije ispunjena su tokom prvih 100 dana rada Vlade, kada je usvojen budžet za 2021. godinu, formiran Krizni štab za ekonomska pitanja te usvojene Izmjene i dopune zakona o taksi-uslugama u KS.

U oktobru 2021. godine ispunjeno je obećanje o uspostavi Centra za upravljanje kvalitetom zraka koji za cilj ima prikupljanje i obradu statističkih podataka o zagađivačima i emisijama zagađujućih materija te sačinjavanje odgovarajućih analiza i strateških dokumenata za planiranje i poduzimanje mjera zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka u KS.

Na 47. sjednici Skupštine KS, koja je održana 28.12.2021, usvojena su tri zakona, čime su ispunjena još tri data obećanja. Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama te su donesena dva nova zakona, Zakon o javnom prevozu putnika u KS i Zakon o cestama KS.

Među obećanjima čija je realizacija u progresu dominiraju ona koja tretiraju javni prevoz u Kantonu Sarajevo. U januaru 2021. godine potpisan je ugovor za nabavku 25 niskopodnih trolejbusa, dok je u decembru iste godine najavljena nabavka dodatnih deset trolejbusa. Isporuka prvih 25 vozila očekuje se u proljeće 2022. godine, dok bi preostalih deset trebalo u Sarajevo stići u septembru 2022.

U progresu je rekonstrukcija tramvajske pruge Marijin Dvor – Ilidža, kao i ispunjavanje obećanja o nabavci novih tramvaja. U septembru 2021. godine potpisan je ugovor za kupovinu 15 niskopodnih tramvaja sa konzorcijem Stadler, koji je izabran na međunarodnom tenderu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Uvođenjem linija željezničkog putnog saobraćaja na relacijama Pazarić – Hadžići – Željeznička stanica te Podlugovi – Ilijaš – Željeznička stanica, realizacija obećanja o uvođenju novih linija u javnom prevozu je također u progresu.

Iz nadležnosti Ministarstva privrede KS u progresu je realizacija obećanja koja se tiču programa masovnog zapošljavanja, izmjena Zakona o šumama te razvoja novih i revidiranja postojećih programa poticaja privrednicima.

Ocjenu započeto dobilo je 60 obećanja, među kojima je osnivanje holdinga kojim bi bila objedinjena srodna komunalna preduzeća. Skupština Kantona Sarajevo je u septembru 2021. godine prihvatila Studiju društveno-ekonomske opravdanosti za uspostavu holdinga javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo, dok je prvi korak ka njegovoj uspostavi donošenje zakona o lokalnoj samoupravi KS i zakona o nadležnostima ministarstva KS.

Među 66 obećanja na čijoj realizaciji nisu provođene aktivnosti su ona o donošenju strategije javnog prevoza do 2030. godine, implementaciji pametnog parkinga, izradi studije ekonomske održivosti javnih preduzeća, uspostavi novih nacionalnih parkova, osposobljavanju ledene dvorane tokom cijele godine i druga.

Obećanje o implementaciji preporuka iz Studije o urbanim ventilacionim koridorima ocijenjeno je kao zaustavljeno zbog, kako je navedeno, zloupotrebe Odluke o privremenim mjerama zaštite ventilacionih koridora utvrđenih u Studiji.

“Izrada Plana mobilnosti za KS” i “Registar javnih prostora” su dva obećanja koja su ocijenjena kao neutemeljena. Naime, plan mobilnosti je usvojen u mandatu Vlade Marija Nenadića, dok se za izradu registra javnih prostora, u dokumentu “Realizacija mjera za januar – mart 2021. godine”, navodi da je to u nadležnosti općina u KS.

Tokom prve i ujedno pretposljednje godine mandata, Vlada Kantona Sarajevo provodila je aktivnosti na više od pola datih obećanja iz oblasti ekonomije. Najviše se radilo na unapređenju javnog prevoza u KS te na uspostavljanju mehanizama i poticaja privrednicima. Ostalo je manje od godinu do kraja tekućeg mandata Vlade KS i bit će zanimljivo vidjeti koja će od ostalih obećanja biti ispunjena u narednih devet mjeseci.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!