Poluistina

Javni dug BiH povećan tokom proteklog mandata

Tokom cijele, izborne 2018. godine, od najviših zvaničnika partija koje su bile na vlasti na nivou BiH mogli smo čuti hvalospjeve o poboljšanju ekonomskih parametara u proteklom mandatu, a u tome su prednjačili predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić, ali i njegov partijski šef i član Predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović.

Tako je Zvizdić, samo nekoliko dana prije održanih Općih izbora 7. oktobra, kazao kako javni dug BiH nije porastao nego se smanjio.

Javni dug je na kraju 2017. godine iznosio 11,334 milijarde KM što je smanjenje za oko 750 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu i BiH je i dalje najmanje zadužena država u Evropi – naš dug je manji od 36% GDP-a dok, istovremeno imamo najbolju strukturu vanjskog duga.”

Denis Zvizdić, 25.09.2018.

Nešto ranije, član Predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović je govoreći o uspjesima i planovima SDA, tokom konvencije ove stranke, rekao kako je jedan od rezultata i smanjenje javnog duga.

Javni dug BiH u 2014. godini, u odnosu na BDP iznosio je 63,7%, a pred kraj mandata još uvijek aktuelne vlasti iznosio je 43,2%. Ipak, ovo nije najmanji udio javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP) u Europi. Najmanji javni dug u Europi ima Kosovo, s učešćem od 20,6% u BDP. Javni dug koji je aktuelna vlast zatekla 2014. godine iznosio je oko 10,4 miIijardi KM.

Na kraju 2014. godine javni dug BiH je iznosio 11,5 milijardi KM, na kraju 2015.godine 11,9 milijardi, te 11,5 milijardi KM na kraju 2016. godine. Javna zaduženost BiH u 2017. godini, u odnosu na 2016. godinu, smanjenja za 744,59 miliona KM, što je tvrdio i Zvizdić u septembru ove godine, ali ipak dug koji za sobom ostavlja odlazeća vlast veći je od zatečenog.

Naime, prema Informaciji Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti BiH na dan 30. juni 2018. godine, koja je usvojena na Vijeću ministara 5. novembra, javni dug naše zemlje iznosi oko 11,8 milijardi KM. Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) iznosi 34,92 %.

S obzirom da se iznos javnog duga uvećao u odnosu na iznos zatečen 2014. godine, ali da se učešće duga u BDP-u smanjilo, izjave najviših zvaničnika SDA, Istinomjer će ocijeniti kao poluistinite.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!