Djelimično ispunjeno

Iz seta pet zakona najavljenih do kraja godine usvojena dva

​​Početkom februara ove godine ministar pravde u Vladi Republike Srpske (RS) Miloš Bukejlović najavio je set zakona koji su trebali biti usvojeni u Narodnoj skupštini RS (NSRS) do kraja 2023. godine. Od pet zakonskih rješenja čije je usvajanje najavljeno, NSRS je usvojio dva.

Izvor: NSRS

Govoreći o ciljevima ministarstva na čijem je čelu, ministar Bukejlović polovinom februara 2023. godine istakao je da je cilj Ministarstva pravde RS do kraja 2023. godine usvajanje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija RS, ali i donošenje izmjena i dopuna još četiri zakona.

Planiramo i da budu usvojeni zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji te zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima.

Miloš Bukejlović, 15.2.2023.

Na 3. redovnoj sjednici NSRS početkom juna 2023. godine usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske.

Tim povodom ministar Bukejlović rekao je da je cilj zakona unapređenje sistema krivičnih i prekršajnih sankcija, kao i da je izvršeno i usklađivanje s odredbama Krivičnog zakonika RS koje regulišu pitanje načina izvršenja kazne doživotnog zatvora. Zakonom je, dodao je resorni ministar, propisano da zatvorenik koji izdržava kaznu doživotnog zatvora može nakon pet godina izdržane kazne podnijeti Ministarstvu molbu za premještaj u drugu ustanovu koja ima odjeljenje s posebnim režimom izvršenja kazne zatvora.

Pored toga, na 5. redovnoj sjednici NSRS okončanoj 28.9.2023. godine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima RS.

Obrazlažući Nacrt, polovinom 2023. godine Bukejlović je naveo da se njime propisuje mogućnost da se novčana kazna plati elektronski na licu mjesta, uz korištenje POS terminala, te mogućnost zadržavanja lišenjem slobode lica koje odbije testiranje na drogu.

Najveće zakonodavno tijelo RS do kraja 2023. godine održalo je još jednu posebnu, te šestu i sedmu redovnu sjednicu, ali na dnevnom redu nijedne od njih nisu se našli prijedlozi o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, kao ni Zakona o sudskoj policiji.

S obzirom na to da je NSRS do kraja 2023. godine usvojio dva od pet zakonskih rješenja koje je najavio ministar Miloš Bukejlović, Istinomjer njegovom obećanju daje ocjenu djelimično ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!