Neistina

Ivanić nije uticao na odluku o načinu funkcionisanja Doma naroda PSBiH

Novoizabrani predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) i predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, govoreći u kontekstu odlučivanja u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH (DN PSBiH), izjavio je da je trenutni počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić uticao na izmjenu procedura donošenja odluka u tom zakonodavnom tijelu.

Foto: Facebook/Ujedinjena Srpska

U tom smislu, Stevandić je izjavio da postoji kontinuitet štetnih odluka za Republiku Srpsku te ustvrdio da je jedna od najgorih odluka bila ona o broju delegata, koja se, kako je rekao, odnosila na “entitetsku zaštitu” u DN PSBiH.

U vezi s tim, prvi čovjek Ujedinjene Srpske ustvrdio je da je “izvođač” te odluke i “onaj koji je to promijenio” bio Mladen Ivanić.

Izvođač toga je bio Ivanić i mi od tada imamo nepotrebne borbe oko toga ko će imati tri, četiri delegata, jer je u Domu naroda to mehanizam entitetske zaštite. Kao što imamo u Parlamentarnoj skupštini entitetsko glasanje, u Domu naroda imamo entitetsku zaštitu koju čini većina srpskih delegata i tu je od pet bilo logično da je tri, ali je Ivanić to promijenio, što stvara podjele među Srbima koje se vide i sada.

Nenad Stevandić, 30.11.2022.

Kada se radi o Stevandićevoj tvrdnji da je Mladen Ivanić bio “izvođač odluke”, odnosno promijenio način glasanja u DN PSBiH, podsjećamo da su sastav, procedure donošenja odluka, kao i ovlaštenja ovog zakonodavnog tijela propisani Dejtonskim mirovnim sporazumom, odnosno njegovim Aneksom IV – Ustavom Bosne i Hercegovine.

Do danas, Ustav BiH nije pretrpio bilo kakve izmjene, izuzev Amandmana I, kojim se u Ustavu BiH iza člana VI.3. dodao novi član VI.4, koji se odnosi Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

Ustavom BiH propisano je da se DN PSBiH sastoji od 15 delegata, od kojih su dvije trećine iz Federacije (uključujući pet Hrvata i pet Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba), dok delegate iz Republike Srpske bira Narodna skupština Republike Srpske.

Devet članova Doma naroda sačinjava kvorum, pod uslovom da su prisutna najmanje tri bošnjačka, tri hrvatska i tri srpska delegata.

Govoreći o donošenju odluka podsjećamo da se, u skladu s najvećim zakonskim aktom u našoj zemlji, sve odluke u oba doma donose većinom glasova onih koji su prisutni i glasaju, ali “pod uslovom da glasovi protiv ne uključuju dvije trećine, ili više, delegata ili članova izabranih iz svakog entiteta”.

Delegati i članovi će ulagati najveće napore kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu glasova delegata ili članova sa teritorije svakog entiteta. Ukoliko većina ne uključuje jednu trećinu glasova delegata ili članova sa teritorije svakog entiteta, predsjedavajući i njegovi zamjenici će, radeći kao komisija, nastojati da u roku od tri dana od glasanja postignu saglasnost. Ukoliko ta nastojanja ne uspiju, odluke će se donijeti većinom onih koji su prisutni i glasaju, pod uslovom da glasovi protiv ne uključuju dvije trećine, ili više, delegata ili članova izabranih iz svakog entiteta.

Ustav BiH, član IV

Istinomjer je proteklih godina u više navrata pisao o tome da su četiri delegata iz reda srpskog naroda, s obzirom na to da čine više od dvije trećine delegata iz tog entiteta, ukoliko glasaju protiv bilo kojeg prijedloga koji se nađe pred zastupnicima u DN PSBiH, u mogućnosti da, kroz procedure, dakle legalno, spriječe donošenje bilo koje odluke u tom zakonodavnom tijelu, što nije slučaj ukoliko tri glasaju protiv.

S obzirom na činjenicu da su sastav, procedure donošenja odluka, kao i ovlaštenja DN PSBiH propisani Dejtonskim mirovnim sporazumom u okviru njegovog Aneksa IV – Ustava BiH – te da do danas nisu mijenjani, tvrdnju Nenada Stevandića da je Mladen Ivanić “izvođač” te odluke i onaj koji je “to promijenio” Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!