Ispunjen prvi korak ka realizaciji projekta Crystalico

Gradska uprava Tuzla još je polovinom aprila 2018. godine na 32. sjednici Kolegija gradonačelnika ovoga grada, Jasmina Imamovića raspravljala o Prijedlogu odluke o pristupanju izradi regulacionog plana ZBR “Irac-Jug” – I faza u Tuzli.

Netom nakon što je Gradsko vijeće Tuzla na svojoj sjednici održanoj 26.04.2019.godine usvojilo Regulacioni plan ZBR Irac jug – I faza u Tuzli, gradonačelnik Imamović je iznio neke od najzanimljivijih detalja u vezi ovoga regulacionog plana nazvanog još i projektat Crystalico.

Kako je Imamović podvukao, radi se o veoma značajnom stambeno – poslovnom projektu vrijednom milijardu KM, koji će biti “prilika za otvaranje novih radnih mjesta, ali i za cjelokupni razvoj Grada Tuzla”.

Podsjećamo, na sjednici Gradskog vijeća Tuzla održanoj 07.05.2018. godine upravo je  gradonačelnik Imamović bio predlagač da se usvoji Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana ZBR Irac – Jug, I Faza u Tuzli, što je vidljivo iz Stenograma sa pomemute sjednice.

Odluka je na pomenutoj sjednici usvojena, te dan kasnije je u Službenom glasilu Grada Tuzla i objavljena, gdje se u članu 5. iste kaže da je “rok za izradu Regulacionog plana 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke”.

Obzirom da je Gradsko vijeće Tuzla usvojilo Regulacioni plan ZBR Irac jug – I faza u Tuzli, Istinomjer inicijativu gradonačelnika Tuzle, Jasmina Imamovića  u tom pravcu ocjenjuje ispunjenom, uz napomenu da ćemo pratiti šta će se dalje dešavati kada je u pitanju projekat Crystalico.

(Istinomjer.ba)

Vlada RS donijela uredbu o uspostavi Registra podsticaja

Premijer Republike Srpske (RS), Radovan Višković je podnoseći svoj ekspoze pred poslanicima Narodne skupštine RS...

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Bihaća

Druga faza projekta “Zeleni ekonomski razvoj“ podrazumijevala je rekonstrukciju dotrajale javne rasvjete i uvođenje nove LED rasvjete na čitavom području grada Bihaća, s ciljem postizanja energetske...


Radovi na poddionici Buna-Počitelj odvijaju se “zadovoljavajućom dinamikom”

Polovinom maja 2018. godine, od strane Adnana Terzića, direktora JP Autoceste d.o.o. Mostar kao investitora, direktora Hering d.d. Široki Brijeg, Ladislava Bevande kao izvođača radova, te Denisa...