Neistina

Inzko je bonske ovlasti koristio u više navrata

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković (NiP) komentarisao je tokom gostovanja na TVSA 15. maja 2023. godine djelovanje Ureda visokog predstavnika u BiH (OHR) i uporedio rad trenutnog visokog predstavnika Christiana Schmidta s prošlim, Valentinom Inzkom.

Screenshot: TVSA

Pored ostalog, Konaković je ustvrdio da Inzko, osim donošenja izmjena Krivičnog zakona BiH, “nikad, ni za koga, nikako” nije koristio bonske ovlasti kojima OHR raspolaže:

Prvo nam je nakon mandata gospodina Inzka, koji nije reagovao nikad, ni na koga, nikako, osim zabrinutošću, sve do jednog važnog dijela u kojem je donio izmjene Krivičnog zakona i zabranio negiranje genocida, koje i sada još jednom pozdravljam, mi smo se nekako navikli da OHR ne reaguje. Onda je OHR dolaskom Schmidta reagovao u nekoliko važnih tema…

Elmedin Konaković, 15.5.2023.

Valentin Inzko obavljao je funkciju visokog predstavnika u BiH od marta 2009. do jula 2021. godine. Kako se može vidjeti na web stranici OHR-a, Inzko je tokom svog mandata, suprotno tvrdnji Elmedina Konakovića, u skladu sa svojim ovlaštenjima donio 81 odluku.

U zaključcima konferencije Vijeća za implementaciju mira (PIC), održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, PIC je “pozdravio namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoja krajnja ovlaštenja u regiji u vezi s interpretacijom Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog sporazuma, u cilju olakšanja razrješenja teškoća putem donošenja obavezujućih odluka, kad on smatra za neophodno”, čime su visokom predstavniku dodijeljene takozvane bonske ovlasti.

Najveći dio odluka koje je nametao Inzko ticao se ukidanja mjera koje su donosili raniji visoki predstavnici, odnosno povlačenja zabrana obavljanja izvršnih funkcija ili kandidovanja na izborima za pojedine zvaničnike/ce. Jedna od takvih je odluka da ukine zabranu izrečenu Nikoli Lovrinoviću, koji je 8. jula 2005. godine smijenjen s funkcije ministra obrazovanja Srednjobosanskog kantona.

Pored toga, Inzko je koristio i zakonodavne ovlasti, pa je tako donio i Odluku kojom se donosi Zakon o dopuni Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Odluku kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini.

U decembru 2009, odnosno januaru 2011. godine, Inzko je nametnuo izmjene Statuta Grada Mostara, odnosno donio Odluku o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2011. godine.

Tokom mandata, Inzko se bavio i smjenama pojedinih funkcionera, pa je tako razriješio Himzu Đonku s položaja policijskog komesara Hercegovačko-neretvanskog kantona te Radislava Jovičića s dotadašnjeg položaja u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA).

Shodno navedenom, tvrdnju Elmedina Konakovića da Valentin Inzko “nikad, ni na koga, nikako” nije koristio bonske ovlasti Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!