Neistina

Iako je tvrdio suprotno, Schmidt ipak morao intervenstati nakon svog paketa funkcionalnosti

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini (BiH) Cristhian Schmidt 2.10.2022. godine donio je Odluku kojom se donose amandmani na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Navedenom odlukom Schmidt je, pored ostalog, amandmanski djelovao na dijelove Ustava FBiH koji se odnose na procedure izbora predsjednika i potpredsjednika FBiH. Iako je Schmidt tom prilikom u okviru svoje izjave pod naslovom “Paket funkcionalnosti” ustvrdio da će se tim izmjenama osigurati funkcionalnost Federacije BiH te da nakon njih “nijedna politička stranka, niti bilo koji izabrani zvaničnik, neće više moći držati Federaciju taocem”, to se u periodu koji je uslijedio ispostavilo netačnim.

Izvor: OHR

Netom nakon što su zatvorena biračka mjesta na dan Opštih izbora 2.10.2022. godine, u svom obraćanju javnosti, nakon donošenja navedenih odluka, visoki predstavnik u BiH podsjetio je da domaći čelnici nisu mogli postići konsenzus o tim pitanjima između sebe te je, kako je naveo, u odsustvu domaćega konsenzusa i u skladu sa svojim mandatom, a imajući u vidu potrebe ljudi, donio odluke koje će osigurati funkcionalnost Federacije BiH, a blokade u tom smislu neće biti moguće.

Odlukama se uvode mehanizmi za deblokadu i strogo utvrđeni rokovi, čime će se osigurati funkcionalnost Federacije BiH. Mnoge procedure su pojednostavljene. Uvedeni su rokovi. I postoje posljedice u slučaju ignoriranja ovih rokova. Nakon današnjih odluka, nijedna politička stranka, niti bilo koji izabrani zvaničnik, neće više moći držati Federaciju taocem.

Christian Schmidt, 2.10.2022.

U periodu koji je uslijedio nakon izbora, konstituisani su Zastupnički dom i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH te imenovani predsjednica i dva potpredsjednika FBiH, Lidija Bradara, Igor Stojanović i Refik Lendo, a pokrenut je i proces imenovanja nove Vlade FBiH.

Da Schmidtove nametnute odluke ne predviđaju sankcije niti sprečavaju kontinuirano ponavljanje procedura, Istinomjer je pisao polovinom oktobra 2022. godine te smo i u analizi “Nova Vlada FBiH: Između Schmidtovog ‘dogovorite se’ i Osmorkinog intervenišite’ detaljno govorili o toku procesa imenovanja nove Vlade FBiH.

Podsjećamo, predsjednica FBiH Lidija Bradara u Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH (ZD PFBiH) uputila je Informaciju o predmetu broj 01-02-152-04/23 od 5.4.2023. godine – Odluka o imenovanju premijera/predsjednika Vlade, zamjenika premijera/predsjednika Vlade i ministara u Vladi Federacije BiH, koja se našla na dnevnom redu 5. vanredne sjednice tog zakonodavnog tijela održane 6.4.2023. godine.

“U privitku vam dostavljam Odluku o imenovanju premijera/predsjednika Vlade, zamjenika premijera/predsjednika Vlade i ministara u Vladi Federacije BiH”, navedeno je, pored ostalog, u Bradarinoj odluci, uz napomenu da je za navedenu odluku zatražila saglasnost oba potpredsjednika Federacije BiH.

U dokumentu je dostavljena saglasnost potpredsjednika FBiH iz reda srpskog naroda Igora Stojanovića, ali i akt potpredsjednika iz reda bošnjačkog naroda Refika Lende, kojim je Lendo odbio dati saglasnost na imenovanje Vlade FBiH.

S obzirom na izostanak saglasnosti jednog od potpredsjednika FBiH na Bradarinu odluku, ZD PFBiH se nije izjašnjavao o potvrđivanju imenovanja prijedloga premijera i sastava Vlade FBiH.

Nakon ovakvog razvoja događaja, visoki predstavnik u BiH je 27.4.2023. godine donio odluku kojom se deblokira imenovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Njom se u članu 1. premijer, zamjenici premijera i ministri Vlade Federacije koje je predsjednica Federacije BiH predložila u prijedlogu odluke koji je potpisala 30. marta 2023. godine, s kojim se jedan od dopredsjednika saglasio 3. aprila 2023. godine i koji je izmijenjen 27. aprila 2023. godine, smatraju imenovanim u skladu s članom IV.B.5. stav (1) Ustava Federacije.

Za svaki potpis koji je potrebno priložiti, suglasnost koju konkretno trebaju dati dopredsjednici Federacije, te konzultacije koje je potrebno izvršiti u cilju ostvarivanja imenovanja Vlade Federacije sukladno članku IV.B.5, stavak (1) Ustava Federacije, ovom odlukom se smatra da su priloženi, dati i izvršeni u primjerenom i propisanom obliku.

Odluka kojom se deblokira imenovanje Vlade FBiH, 27.4.2023.

U članu 2. se kaže da će Vlada FBiH biti izabrana nakon što njeno imenovanje bude potvrđeno većinom glasova u Zastupničkom domu Federacije BiH u skladu s članom IV.B.5, stav (1) Ustava Federacije.

Predsjedatelj Zastupničkoga doma će sazvati žurnu sjednicu koja će se održati najkasnije do 28. travnja 2023. godine. Potvrđivanje imenovane Vlade bit će jedina točka dnevnoga reda ove sjednice.

Odluka kojom se deblokira imenovanje Vlade FBiH, 27.4.2023.

U nastavku Odluke u članu 3. se navodi da će se Parlament Federacije maksimalno potruditi da pokrene postupak donošenja amandmana na član IV.B.5. Ustava Federacije BiH koji bi, ukoliko bude usvojen u skladu s članom VIII.1. Ustava Federacije BiH, mogao omogućiti da će nadležne institucije u Federaciji ispoštovati svoju obvezu da osiguraju da Vlada Federacije bude izabrana.

(2) Amandman koji se nalazi u privitku ove Odluke, a koji čini sastavni dio ove Odluke, stupa na snagu 1. svibnja 2024. godine, pod uvjetom da prije tog datuma Parlament Federacije BiH ne odluči drukčije putem donošenja amandmana na Ustav Federacije sukladno odredbi stavka (1) ovog članka.

(3) Izuzetno od odredbe stavka (2) ovog članka, amandman koji se nalazi u privitku ove Odluke stupa na snagu danom raspuštanja Parlamenta Federacije ili bilo kojeg njegovog doma sukladno članku IV.A.16. Ustava Federacije ukoliko raspuštanje nastupi prije datuma predviđenog u stavku (2) ovog članka.

(4) Nakon stupanja na snagu, priloženi amandman će imati prvenstvo u odnosu na bilo koje nekonzistentne odredbe bilo kojeg zakona, propisa ili akta. Nije potreban niti jedan dodatni normativni akt kako bi se osigurao pravni učinak ovog amandmana. Međutim, vlasti u Federaciji BiH i dalje imaju obvezu da takve zakone, propise i akte usklade s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Odluka kojom se deblokira imenovanje Vlade FBiH, 27.4.2023.

Odluka se, kako je podvučeno, odmah objavljuje u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i stupa na snagu odmah, dok će amandman na Ustav Federacije BiH, koji se nalazi u privitku ove odluke, stupiti na snagu onako kako je propisano i u skladu s uvjetima predviđenim u članu 3. ove odluke.

Osim što se u nazivu same odluke navodi da je riječ o deblokadi imenovanja Vlade FBiH, i sam visoki predstavnik je na dan donošenja odluke u svom obraćanju javnosti rekao da je razlog donošenja odluke deblokiranje imenovanja izvršne vlasti u FBiH, a kojom će se “okončati postojeći zastoj”.

Ono što mi vidimo da je na djelu zapravo je jedan politički zastoj do kojeg je došlo, a ne radi se o sukobu između konstitutivnih naroda, a volja birača koja je izražena na oktobarskim izborima ne smije se ignorirati. To je upravo suština demokratije, poštivanje i prihvatanje volje birača i djelovanje u korist države i njenih građana bez obzira da li se radi o strankama koje su na vlasti ili koje su u opoziciji. Iz tog razloga sam danas donio odluku kojom se deblokira imenovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom odlukom želim okončati postojeći zastoj i omogućiti Predstavničkom domu da ispuni svoju ustavnu dužnost i glasa o imenovanju i izboru nove Vlade Federacije. Ja sam poduzeo ovakve aktivnosti i donio odluku zbog toga što nam Ustav ne daje nikakav konkretan i kompletan odgovor ukoliko se nađemo u situaciji u kojoj smo se našli.

Christian Schmidt, 27.4.2023.

Nakon nove nametnute odluke visokog predstavnika, na 6. vanrednoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, održanoj 28.4.2023. godine, 51 glasom “za” Odlukom o imenovanju premijera/predsjednika Vlade, zamjenika premijera/predsjednika Vlade i ministara u Vladi Federacije BiH potvrđeno je imenovanje Vlade Federacije BiH s premijerom Nerminom Nikšićem (SDP BiH) na čelu.

S obzirom na činjenicu da je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt 27.4.2023. godine donio odluku kojom se deblokira imenovanje Vlade BiH te da je i u svom javnom istupu potvrdio da je razlog donošenja odluke deblokiranje imenovanja izvršne vlasti u FBiH, a kojom će se okončati postojeći zastoj, njegove tvrdnje iznesene pod naslovom “Paket funkcionalnosti”, u kojima je ustvrdio da će se tim izmjenama osigurati funkcionalnost Federacije BiH, te da nakon njih “nijedna politička stranka, niti bilo koji izabrani zvaničnik, neće više moći držati Federaciju taocem”, Istinomjer ocjenjuje neistinitim.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!