Dosljedno

I od BiH se može naučiti!

Selmo Cikotić

“Koliko god treba normirati sve odredbe Međunarodnog humanitarnog prava u upotrebi različitih vrsta borbenih postupaka, operacija, različitih vrsta naoružanja (dozvoljenog i nedozvoljenog), najbolji pristup u primjeni tog prava jeste prevencija rata kao instrumenta”, kazao je ministar odbrane Selmo Cikotić.

(Vijesti.ba, 30. 1. 2012.)

Komentar:

Kasetna municija, ako govorimo o nedozvoljenom naoružanju, je jedan od problema sa kojim se BiH suočavala. BiH je u januaru 2012. uništila i zadnje zalihe ove opasne – i nedozvoljene – municije, a za vrijeme mandata ministra Cikotića, BiH je potpisala (3. 12. 2008.) Konvenciju o zabrani kasetne municije i ratifikovala je 7. 10. 2010. godine. Navedena Konvencija je ogroman korak naprijed za zemlju koja je ranije proizvodila kasetnu municiju, pa se može zaključiti da je ministar Cikotić u svom radu bio dosljedan u pogledu ovog aspekta poštivanja međunarodnog humanitarnog prava. Ova priča dodatno dobija na težini ako se zna da BiH iza sebe ima težak rat, te neposredno iskustvo u vezi sa nepoštivanjem i kršenjem međunarodnih normi, pravila i konvencija u vezi sa humanitarnim pravom.

Pitajte Istinomjer!