Neispunjeno

Hadžić: Kartografska dokumentacija za popis još na čekanju

Damir Hadzic„Trenutno se radi na definiranju i izradi okvirnog plana aktivnosti koji će utvrditi nositelje i njihovu odgovornost za realizaciju svih aktivnosti priprema i realizacije popisa od 1. do 15. oktobra 2013. godine. U skladu s tim, rok za finalnu izradu kartografske dokumentacije je kraj ovog mjeseca, u okviru čega treba riješiti i popis duž crte razgraničenja, što je u nadležnosti geodetskih uprava.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku da ja, kao ministar prometa i komunikacija, budem koordinator aktivnosti vezanih za provođenje popisa. U toj funkciji mogu reći da popis neće više biti odgađan i sve nedoumice tehničke prirode bit će otklonjene. Popis je jedan od uslova kako bi BiH podnijela kredibilnu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji i zaista vjerujem da nijedna politička partija ili bilo koji subjekat to neće opstruirati.“

(vijesti.ba, 06.02.2013.)

Komentar:

Optimističan je bio ministar prometa i komunikacija BiH Damir Hadžić, kada je nakon što ga je Vijeće ministara imenovalo za koordinatora aktivnosti provođenja popisa, izjavio da je rok za izradu kartografske dokumentacije kraj februara. Rok koji je Hadžić postavio prošao je prije dvije sedmice, a da još uvijek nema informacija o tome kada će biti definisano provođenje popisa duž “crte razgraničenja” dva entiteta.

Iako je ministar zaista spomenuo da je to pitanje u nadležnosti geodetskih uprava, dužnost koordinatra popisa bi morala biti i ta da se blagovremeno informiše o aktivnostima nadležnih institucija te da o tome obavijesti javnost.

Jedno obećanje vezano za tehničke aspekte održavanja popisa je, dakle, već neispunjeno. Od toga kada i kako će se ovo obećanje ispuniti i u kojoj mjeri će se “otkloniti ostale nedoumice tehničke prirode” svakako ovisi i sudbina obećanja da će popis biti održan u oktobru.

(istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!