Analize

Energetski projekti u FBiH: Mnogo obećanog, a malo urađenog

Gradnja HE Vranduk, prvog poslijeratnog objekta ove vrste u sistemu Elektroprivrede BiH, obustavljena je manje od godinu dana nakon što je započela. Kompanija Strabag AG Austrija prekinula je ugovor s Elektroprivredom BiH zbog obustave isplata po ugovoru o gradnji ovog objekta. O izgradnji prve hidroelektrane na rijeci Bosni govori se duže vremena, a našla se i u predizbornim obećanjima SDA, zajedno sa izgradnjom još nekoliko objekata ove vrste u FBiH.

U svijetlu aktuelne obustave gradnje HE Vranduk, Istinomjer donosi pregled realizacije dugo najavljivanih i obećavanih projekata u oblasti energetike u FBiH.

Hidroelektrane

Ugovor o izgradnji Hidroelektrane Vranduk, vrijedan 112,3 miliona KM, Elektroprivreda BiH potpisala je sa konzorcijem koji predvode kompanije STRABAG iz Austrije i Končar iz Hrvatske, u januaru 2016 godine.

Početak radova na izgradnji prilikom potpisivanja ugovora najavljen je za proljeće prošle godine, ali su radovizapočeli tek u septembru. Na svečanosti kojom je ozvaničen početak radova, član Predsjedništva BiH i predsjednik SDA, Bakir Izetbegović, je rekao:

Krećemo danas sa velikom investicijom HE ‘Vranduk’, sljedeće godine sa velikim termoblokovima, sa izgradnjom dionica autoputa, brzih cesta. Mislim da će se BiH iduće godine pretvoriti u jedno veliko gradište”.

Bakir Izetbegović, 08.09.2016.

Izgradnja HE Vranduk našla se i u predizbornom programu SDA, u kome je obećana i izgradnja hidroelektrana Janjići, Kovanići, Vrilo, Kablić i Mokronoge. Ova stranka izgradnju HE Vranduk obećala je i u izbornoj kampanju 2010. godine, zajedno sa izgradnjom hidroelektrana Ustikolina na rijeci Drini i Unac na rijeci Uni, no u proteklom mandatu nije bilo većih aktivnosti na njihovoj izgradnji, osim onih pripremnih.

Prema podacima sa web stranice Elektroprivrede BiH, prije nego što je došlo do obustave radova, vršeni su pripremni radovi na gradilištu, a tek se očekivalo ishodovanje dozvole i početak gradnje objekta. Izgradnja HE Vranduk već jednom je obustavljena u aprilu ove godine zbog prekoračenja troškova.

Osim ove, na rijeci Bosni je planirana izgradnja i hidroelektrana Janjići i Kovanići. Kako je navedeno na stranici Elektroprivrede BiH, za HE Janjići završena je Studija izvodljivosti, te je održana i javna rasprava o Studiji o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole. U toku su aktivnosti na pribavljanju urbanističke saglasnosti, a tek predstoji izrada glavnog projekta.

Slična je situacija i sa projektom izgradnje HE Kovanići, gdje su završene aktivnosti na izradi Studije izvodljivosti sa geološkim istražnim radovima, a u toku su aktivnosti na pripremi i podnošenju zahtjeva/samoinicijativne ponude s ciljem dobijanja koncesije.

Izgradnja obećanih hidroelektrana Vrilo, Kablić i Mokronoge, također nije razmatrana na sjednicama Vlade FBiH, niti se one uopšte nalaze na listi projekata Elektroprivrede BiH.

Termoelektrane

Osim izgradnje hidroelektrana, SDA je u svom predizbornom program obećala i izgradnju termoenergetskih postrojenja kao što su Blok 7 u TE Tuzla, Blok 8 u TE Kakanj, kao i TE Banovići.

Početak radova na izgradnju Bloka 7 TE Kakanj u 2017. godini obećao je i predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić prilikom svečanost kojom je otvoreno gradilište HE Vranduk.

Ovim projektom i svim sljedećim, govorimo o narednim hidroelektranama, zatim Termobloku 7 koji će vrlo brzo početi s izgradnjom u Tuzli i drugim lokalitetima u BiH, postaćemo dio energetskog prostora Evrope.”

Denis Zvizdić, 08.09.2016.

Nekoliko dana kasnije, Zvizdić je ponovio opredjeljenje za izgradnju Bloka 7, te je kazao kako će ugovor za izgradnju ove termoelektrane biti potpisan do kraja 2016 .

Vrlo brzo, krajem ove godine, će biti potpisan ugovor za narednu termoelektranu, Termo Blok 7 u Tuzli, koja bi trebala započeti sa fizičkom izgradnjom naredne godine.”

Denis Zvizdić, 16.09.2016.

SDA je iI izgradnju zamjenskog bloka u TE “Tuzla” obećavala još na izborima 2010. godine. Blok 7, koji bi trebao zamijeniti stare i dotrajale blokove 3, 4 i 5 tuzlanske termoelektrane, odavno se nalazi u planovima Elektroprivrede. Više puta je najavljivan kao najveća investicija u BiH, no svaki put su rokovi za sklapanje ugovora i početak radova probijani.

Ugovor koji je u intervjuu najavio Denis Zvizdić, odnosio se na kredit u visini od 722,35 miliona eura, namijenjen finansiranju izgradnje Bloka 7. Još u martu 2016. godine Vlada FBiH je obavezala Elektroprivredu BiH da nastavi pregovore sa China Exim Bank o kreditu za Blok 7; dok je Vijeće ministara BiH, na vanrednoj sjednici održanoj krajem marta prošle godine, podržalo projekt izgradnje ovog bloka i ovlastilo predsjedavajućeg Vijeća ministara da premijeru Narodne Republike Kine uputi pismo podrške koje je usaglasila Vlada FBiH.

Početkom novembra, potpisani su okvirni uslovi sporazuma za kreditiranje izgradnje Bloka 7, između EP BiH i kineske EXIM banke. EP BiH je tada najavila i da će u narednom periodu “sa resornim ministarstvom i Vladom FBiH provesti analizu svih do sada provedenih aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje Bloka 7”.

Ipak, još uvijek nisu započeti radovi na ovom objektu niti je izvjesno da će do toga doći u ovoj godini. Vlada FBiH nije razmatrala ni gradnju novog bloka u TE Kakanj.

Iako su iz RMU Banovići za 2017. godinu najavljivali izgradnju TE Banovići, ona još uvijek nije počela, a iz ove kompanije je prošlog mjeseca ponovo najavljeno kako se radovi mogu očekivati krajem godine.

Vlada FBiH je još u augustu 2015. godine prihvatila Informaciju o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW – Treća faza tenderskog postupka, koju je pripremio Rudnik mrkog uglja “Banovići”. Vlada je dala prethodnu saglasnost na predloženi izbor ponuđača – kineske kompanije „Dongfang Electric Corporation Limited DEC“ i saglasnost da Uprava i Nadzorni odbor RMU “Banovići” d.d. Banovići nastave aktivnosti na izboru strateškog partnera za ovaj projekt. Vlada je u oktobru iste godine prihvatila informacija RMU „Banovići“ o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Bloka 1 Termoelektrane „Banovići“, snage 350 MW, a data je i saglasnost na predloženi Sporazum o strateškoj saradnji između ove dvije kompanije kao i saglasnost i na predloženi Ugovor o inženjeringu, nabavci i izgradnji ovog energetskog objekta.

Iako iz RMU Banovići u javnosti tvrde da sve pripremne aktivnosti na izgradnji ovog objekta teku po planu, gradnja je ipak prolongirana.

Dakle, od svih najavljenih novih energetskih postrojenja u FBiH započeta je samo izgradnja HE Vranduk koja je nedavno i obustavljena. Iako su u prethodnom periodu vršene pripremne aktivnosti na drugim postrojenjima čija je izgradnja najavljena za ovu godinu, do toga još uvijek nije došlo. Tako se nastavio trend iz prethodnog mandata, u kome je također obećavano mnogo na polju energetskih postrojenja, jednako bez opipljivih rezultata.

Pitajte Istinomjer!