Neispunjeno

Džaba obećanja kad Vlada nema para

Fadil-NovalicU svom ekspozeu premijer FBiH, Fadil Novalić između ostalog je rekao i kako će se Vlada FBiH posebno baviti onim javnim preduzećima koja posluju sa gubitkom:

Fokus ćemo također staviti na program restruktuiranja javnih preduzeća, koja posluju sa gubitkom, sa ciljem rehabilitacije ili ozdravljenja istih, ili njihovog pravovremenog gašenja“, rekao je Novalić u svom ekspozeu 31. marta ove godine.

Na 6. sjednici Vlade FBiH održanoj 22. maja ove godine, Vlada je donijela odluku o razrješenju nadzornih odbora 6. kompanija koje su u potpunom ili djelimičnom državnom vlasništvu, a radi se o kompanijama „Aluminj“ d.d. Mostar, EP HZ HB d.d. Mostar, „Pretis“ d.d. Vogošća, „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo, Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Nakon toga, na 9. sjednici, održanoj 4. juna ove godine, Vlada FBiH je donijela Uredbu koja uređuje “vršenje ovlasti na osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima iz nadležnosti Federacije BiH, upravni i nadzor nad općim aktima i posebne odredbe o postupku u registrima.” Ova Uredba stupila je na snagu 11. juna, da bi potom na 11. sjednici Vlade FBiH koja je održana 18. juna, bila utvrđena lista od 52 preduzeća koja su podijeljena u tri kategorije.

U prvoj kategoriji je 21 strateško privredno društvo, u drugoj 23 koja imaju poteškoće u poslovanju, a u trećoj osam onih za koja bi u narednom periodu bio pokrenut proces privatizacije.

U treću kategoriju Vlada FBiH je svrstala je kompanije Aluminij, AcelorMittal, Bosnalijek, Energoinvest, Energoinvest komet, Energopetrol, Fabriku duhana Sarajevo i Sarajevo osiguranje, a premijer Novalić je nakon sjednice kazao da je bolje da se firme prodaju što prije, jer Vladi treba novac.

Dakle, umjesto izrade programa restruktuiranja ovih javnih preduzeća koja posluju sa gubitkom, Vlada FBiH je donijela Uredbu koja, prije bilo kakvih koraka ka njihovoj rehabilitaciji, odnosno obećanog programa restruktuiranja, ipak predviđa da ovih osam preduzeća bude privatizovano.

Da je premijer Novalić nedosljedan potvrđuje i sljedeča rečenica iz njegovog ekspozea:

Privatizacijski proces dosad u mnogome nije donio spektakularne rezultate, no da bismo postigli što bolji poslovni rezultat u privrednim društvima u većinsko vlasništvu FBiH, trebali bi raditi na osnivanju Direkcije za upravljanje privrednim društvima, povezanim agencijama i zavodima.”

Iako je premijer, dakle, tvrdio da “privatizacijski proces nije donio spektakularne rezultate”, on se ipak odlučio na prodaju preduzeća i prije nego je rješenje pokušao pronaći u najavljenom osnivanju Direkcije koja bi upravljala privrednim društvima. Očigledno je nedostatak sredstava, koji u Budžetu za 2015. godinu iznosi 684 miliona KM, nagnao Vladu da se odluči da osam preduzeća ide u privatizaciju.

Prema svemu navedenom tako možemo zaključiti i da je obećanje o programu restruktuiranja preduzeća koje je dao premijer Novalić, ovim potezom Vlade FBiH prekršeno.

 

Pitajte Istinomjer!