Najave

Dostava CIPS-a za javne pozive u Tuzli postaje prošlost?

Kako je za portal Klix.ba 28.11.2023. godine potvrdio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, Gradska uprava Tuzle pokrenula je inicijativu za ukidanje dostavljanja CIPS-a na javne pozive koje raspisuje Grad Tuzla, a potrebne odluke Gradskog vijeća Tuzle trebale biti donesene u prva dva mjeseca naredne godine.

Izvor: Grad Tuzla

Tim povodom gradonačelnik Lugavić obavijestio je javnost da je već održan sastanak vijećnika u Gradskom vijeću Tuzle Omera Berbića i direktora Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) Almira Badnjevića, nakon kojeg je odlučeno da se, kako je Lugavić rekao, krene ka ukidanju dostavljanja CIPS-a.

“Mi ćemo u budućem periodu, u svim pravilnicima i odlukama koje je donijelo Gradsko vijeće ili ja kao gradonačelnik, a na osnovu kojih raspisujemo javne pozive za određene podrške, ukinuti dostavljanje CIPS-a”, najavio je Lugavić te obrazložio na koji će način Gradska uprava i dalje imati mogućnost pristupa bazi CIPS-ovih podataka.

Mi ćemo od IDDEEA-e dobiti mogućnost pristupa kontroli CIPS-a aplikanata, na način da ćemo direktno pristupiti bazi i provjeriti mjesto prebivališta svih onih koji apliciraju. Na takav način, mi ćemo po službenoj dužnosti dobiti podatke, a građani neće morati čekati u redu za izdavanje CIPS-a, koji nama u konačnici predaju.

Zijad Lugavić, 28.11.2023.

Rekavši da je dat nalog gradskim službama da se provjere pravilnici i odluke koji su trenutno na snazi u vezi s dodjelom podrške te pristupi njihovim izmjenama u dijelu koji se odnosi na prilaganje CIPS-a, Lugavić je najavio kada će Gradsko vijeće Tuzle donijeti potrebne odluke.

Mislim da ćemo s početkom iduće godine, odnosno u januaru ili februaru, ići prema Gradskom vijeću sa izmjenom tih pravilnika, odnosno odluka.

Zijad Lugavić, 28.11.2023.

Citizens Identity Protection System (CIPS) uvjerenje je o prebivalištu koje su građanke i građani u BiH dužni priložiti u okviru ostvarivanja najvećeg broja svojih administrativnih aktivnosti, kao što su izdavanje lične karte, pasoša, vozačke dozvole, otvaranja računa u banci i sl. Prilikom njegovog dostavljanja, ovo uvjerenje najčešće mora biti ne starije od šest mjeseci, a dobija se u sektoru za administraciju entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, u poslovnicama Pošte, kao i u Javnom registru u Brčko distriktu BiH. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto početkom oktobra 2023. godine najavio je ukidanje CIPS-ove potvrde za korištenje bankovnih usluga za građane/ke Federacije BiH.

Istinomjer će pratiti da li će u prva dva mjeseca 2024. godine Gradsko vijeće Tuzle donijeti potrebne odluke za ukidanje dostavljanja CIPS-a na javne pozive koje raspisuje Grad Tuzla, kako je to najavio gradonačelnik ovog grada Zijad Lugavić.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!