Neistina

Dodik o OS BiH: U komandnom kadru nisu “skrajnuti” Srbi – ali jesu “ostali”

U posljednje vrijeme mnogo se govorilo o Oružanim snagama BiH. Kome “pripadaju” Srbi u OSBiH, ko i u kojim prilikama ima pravo da postrojava jedinice OSBiH, kakva je nacionalna zastupljenost u OSBiH, samo su neka od pitanja kojima su se bavili domaći političari – najviše od svih, Milorad Dodik. U jednom od svojih posljednjih medijskih istupa Dodik je izjavio da su Srbi u OS BiH “skrajnuti”, jer je broj srpskih oficira u komandnom kadru oružanih snaga BiH manji nego što bi trebao biti.

Oni kažu Dodik je podcijenio. Nikog ja nisam podcjenio. Ja sam rekao da cijenim ljude koji tamo rade i znam da nisu zaštićeni upravo od Ivanića i njegovih ljudi u okviru strukture. Da se mnogi žale, da su za Bošnjake propusni svi kanali u sistemu uređenja, da su Srbi skrajnuti, i da se u komandnom kadru tačno vide deficiti vezani za srpski komandni kadar.

(Milorad Dodik, 08.01.2018.)

Kako bismo provjerili utemeljenost ove izjave, kontaktirali smo Ministarstvo odbrane BiH i tražili podatke o nacionalnoj zastupljenosti komandnog kadra. Prema odgovoru koji smo dobili, trenutno stanje popunjenosti i nacionalne zastupljenosti u OS BiH izgleda ovako:

  1. Oficira iz reda bošnjačkog naroda ima 45,99%,
  2. Oficira iz reda srpskog naroda ima 34,65%,
  3. Oficira iz reda hrvatskog naroda ima 19,35%.

Ministarstvo je u svom odgovoru dalje navelo:

U skladu sa Odlukom Predsjedništva BiH o veličini, strukturi i razmještaju komandi i jedinica OS BiH određena je nacionalna zastupljenost naroda u BiH u skladu sa popisom stanovništva iz 1991. godine. Prema odobrenoj popuni OS BiH predviđena je popuna kako slijedi: Bošnjaci 45,9%, Srbi 33,6%, Hrvati 19,8% i ostali 0,7%.

Od ukupnog broja oficira u OS BiH. U trenutnoj popuni OS BiH nema oficira iz reda ostalih. Treba napomenuti da je procentualni udio promjenjiva kategorija zbog česte fluktuacije kadra u OS BiH.

Osim obaveze poštivanja pomenute Odluke Predsjedništva, prilikom prijema novih profesionalnih vojnih lica, MO i OS BiH moraju se pridržavati odredbi Zakona o službi u OS BiH (član 9. Zakona propisuje opće uslove za prijem u profesionalnu vojnu službu) i Pravilnika o prijemu u vojnu službu broj: 10-02-3-641/16 od 10.02.2016. odine.

(Ured za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH, 16.01.2018.)

Dakle, odlučujući faktori za određivanje procenta nacionalne zastupljenost naroda BiH u OS su popis stanovništva, Odluka Predsjedništva, Zakon i drugi pravni propisi i oni se, kako vidimo, u praksi poštuju – osim kada su u pitanju građani/ke iz reda “ostalih”, kojih nema u sastavu OS BiH. Nasuprot tome, procentualna zastupljenost Srba u komandnom kadru ne samo da nije manja od propisane, kako je to implicirao Dodik, nego je i neznatno veća od nje. Kako nam je rečeno iz MO BiH, OS BiH mora imati 33,6% kadra iz reda srpskog naroda, a trenutno ga ima 34,65%. Milorad Dodik za svoje navode da su Srbi “skrajnuti” u OS BiH od Istinomjera dobija ocjenu neistina.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!