Dodik o OS BiH: U komandnom kadru nisu “skrajnuti” Srbi – ali jesu “ostali”

U posljednje vrijeme mnogo se govorilo o Oružanim snagama BiH. Kome “pripadaju” Srbi u OSBiH, ko i u kojim prilikama ima pravo da postrojava jedinice OSBiH, kakva je nacionalna zastupljenost u OSBiH, samo su neka od pitanja kojima su se bavili domaći političari – najviše od svih, Milorad Dodik. U jednom od svojih posljednjih medijskih istupa Dodik je izjavio da su Srbi u OS BiH “skrajnuti”, jer je broj srpskih oficira u komandnom kadru oružanih snaga BiH manji nego što bi trebao biti.

Oni kažu Dodik je podcijenio. Nikog ja nisam podcjenio. Ja sam rekao da cijenim ljude koji tamo rade i znam da nisu zaštićeni upravo od Ivanića i njegovih ljudi u okviru strukture. Da se mnogi žale, da su za Bošnjake propusni svi kanali u sistemu uređenja, da su Srbi skrajnuti, i da se u komandnom kadru tačno vide deficiti vezani za srpski komandni kadar.

(Milorad Dodik, 08.01.2018.)

Kako bismo provjerili utemeljenost ove izjave, kontaktirali smo Ministarstvo odbrane BiH i tražili podatke o nacionalnoj zastupljenosti komandnog kadra. Prema odgovoru koji smo dobili, trenutno stanje popunjenosti i nacionalne zastupljenosti u OS BiH izgleda ovako:

  1. Oficira iz reda bošnjačkog naroda ima 45,99%,
  2. Oficira iz reda srpskog naroda ima 34,65%,
  3. Oficira iz reda hrvatskog naroda ima 19,35%.

Ministarstvo je u svom odgovoru dalje navelo:

U skladu sa Odlukom Predsjedništva BiH o veličini, strukturi i razmještaju komandi i jedinica OS BiH određena je nacionalna zastupljenost naroda u BiH u skladu sa popisom stanovništva iz 1991. godine. Prema odobrenoj popuni OS BiH predviđena je popuna kako slijedi: Bošnjaci 45,9%, Srbi 33,6%, Hrvati 19,8% i ostali 0,7%.

Od ukupnog broja oficira u OS BiH. U trenutnoj popuni OS BiH nema oficira iz reda ostalih. Treba napomenuti da je procentualni udio promjenjiva kategorija zbog česte fluktuacije kadra u OS BiH.

Osim obaveze poštivanja pomenute Odluke Predsjedništva, prilikom prijema novih profesionalnih vojnih lica, MO i OS BiH moraju se pridržavati odredbi Zakona o službi u OS BiH (član 9. Zakona propisuje opće uslove za prijem u profesionalnu vojnu službu) i Pravilnika o prijemu u vojnu službu broj: 10-02-3-641/16 od 10.02.2016. odine.

(Ured za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH, 16.01.2018.)

Dakle, odlučujući faktori za određivanje procenta nacionalne zastupljenost naroda BiH u OS su popis stanovništva, Odluka Predsjedništva, Zakon i drugi pravni propisi i oni se, kako vidimo, u praksi poštuju – osim kada su u pitanju građani/ke iz reda “ostalih”, kojih nema u sastavu OS BiH. Nasuprot tome, procentualna zastupljenost Srba u komandnom kadru ne samo da nije manja od propisane, kako je to implicirao Dodik, nego je i neznatno veća od nje. Kako nam je rečeno iz MO BiH, OS BiH mora imati 33,6% kadra iz reda srpskog naroda, a trenutno ga ima 34,65%. Milorad Dodik za svoje navode da su Srbi “skrajnuti” u OS BiH od Istinomjera dobija ocjenu neistina.

 

(Istinomjer.ba)

Čavara se poziva na nepostojeću odluku Ustavnog suda BiH

Predsjednik FBiH, Marinko Čavara ponovo je komentarisao odluku Ustavnog Suda BiH u vezi sa Izbornim zakonom BiH, a u...

Predsjedništvo BiH u zajedničkoj izjavi pozvalo EU na nastavak podrške

U skladu sa Dodikovom najavom, već na prvoj sjednici Predsjedništva BiH, održanoj 12.12.2018. godine, usaglašena je i potpisana zajednička izjava u vezi sa evropskim integracijama naše...Borenović predvidio da će “biti sjednica Predsjedništva sa zastavom BiH”

Nakon što je okarakterisao čitavu “situaciju oko zastava kao jedan sveopšti cirkus”, Borenović je ustvrdio da Milorad Dodik odustaje od zastave Republike Srpske. Nakon što je javnost u BiH...