Do pokrivenosti uvoza izvozom od 70% zaista idemo “polako”

Na konferenciji za medije povodom četiri godine rada aktuelnog Vijeća ministara BiH, predsjedavajući Denis Zvizdić se ponovo osvrnuo na ekonomske pokazatelje u protekle 4 godine, te je ovaj period ocijenio izrazito uspješnim.

Između ostalog, Zvizdić je posebno pomenuo rast izvoza i BDP-a.    

“Zadnje četiri godine imamo rast GDP-a iznad tri posto, 3,2 ili 3,3 posto, imamo najveći rast izvoza u regiji Zapadnog Balkana. U pretprošloj godini je bio 16,8 posto, u prošloj je 12,5 posto. Obim vanjskotrgovinske razmjene je prešao 30 milijardi KM. Nekada prije pet – šest godina je to bila misaona imenica i mi polako idemo ka pokrivenosti pokrivenosti uvoza s izvozom od nekih 68 do 70 posto.”

Denis Zvizdić, 21.03.2019. 

Prema podacima Centralne Banke BiH, stopa realnog rasta BDP-a je nakon skromnih 1,1% u 2014. godini, iznosila 3,1% u 2015. i 2016. godini, dok je u 2017. godini BDP rastao po stopi od 3,2%. U trećem kvartalu 2018. godine stopa rasta BDP-a, prema podacima Agencije za statistiku BiH iznosila je 3,2% u odnosu na isti kvartal 2017. godine.   

U tom pogledu prvi dio Zvizdićeve izjave je tačan s obzirom da je rast BDP-a tokom cijelog mandata bio iznad 3%, no treba napomenuti da je BDP po glavi stanovnika u BiH manji nego u Hrvatskoj, Crnoj gori, Srbiji i Republici Sjevernoj Makedoniji, a tek malo veći nego u Albaniji i Kosovu.

Izvor: Međunarodni Monetarni Fond (IMF), Oktobar 2018.

Sa druge strane, prema analizama objavljenim na web stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,  rast izvoza u 2015. godini je iznosio 3,52%; u 2016. godini je bio 4,78%, u 2017. godini se popeo na 17%, dok je u prvih devet mjeseci 2018. godine rast izvoza u odnosu na isti period prethodne, iznosio 8,8%.

Pokrivenost uvoza izvozom prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH u 2015. godini je iznosila 59,84%; u 2016. – 60%, u 2017. – 61,71%, a u 2018.  godini je iznosila 62,56%.

Izvor: Vanjskotrgovinska komora BiH

Iz navedenog je jasno da je pokrivenost uvoza izvozom od željenih 70% još uvijek daleko ukoliko bi se rast nastavio dosadašnjim trendom. Ilustracije radi, 2010. godine pokrivenost je iznosila 54,72%, da bi za narednih osam godina porasla tek na 62,56%, što je rast od 7,84% u posljednjih 9 godina.

S obzirom na činjenično stanje Istinomjer će tvrdnju Denisa Zvizdića ocijeniti kao poluistinitu.

(Istinomjer.ba)

 

Objekti za smještaj migranata biće “sa humanitarnog i svakog drugog aspekta pripremljeni”?

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić nedavno je izjavio da je pripremljen program “sa...

Vlada KS u borbi protiv zagađenja zraka bez amandmana predloženog od SDA

Stranka demokratske akcije (SDA) oglasila se saopćenjem povodom stanja zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo (KS) u kojem je upućena kritika Vladi KS da prilikom usvajanja Budžeta KS za 2019. godinu...Čekajući novo Vijeće ministara BiH, Predstavnički dom PS BiH 2010.-2014. godine obavljao je svoju funkciju

Nakon što je u zgradi Parlamenta BiH završena druga sjednica Kolegija Predstavničkog doma u proširenom sastavu a na kojoj, kako je rečeno, “nije postignut dogovor o formiranju preostalih stalnih...