Radi se na tome

Da li će uskoro biti stvoreni uslovi za prijem novih službenika u FUP?

Nakon što je MUP Zeničko – dobojskog kantona 24. aprila 2019. godine pokrenuo proceduru za prijem 100 službenika radi popunjavanja redovnog sastava policije, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH, Aljoša Čampara najavio je da će uskoro biti raspisan i konkurs za popunjavanje radnih mjesta u Federalnoj upravi policije (FUP).

Naime, analiza Komisije za sigurnost Parlamenta FBiH je pokazala da Federaciji BiH nedostaje 1.526 redovnih policajaca, uključujući sve kantone i FUP kojoj konkretno nedostaju 235 policajaca, a pomenuti konkurs bi trebao biti raspisan za obuku oko 110 policajaca za specijalnu jedinicu i jedinicu za podršku u okviru redovnog sastava FUP-a.

Analiza Komisije za sigurnost Parlamenta FBiH (preuzeto sa klix.ba)

Otprilike 110 policijskih službenika bismo trebali primiti u narednom periodu, odnosno raspisati konkurs. Prije svega, to se odnosi na specijalnu jedinicu i jedinicu za podršku. Vidim da su već neki kantoni pokrenuli određene procedure za prijem aktivnog sastava, mislim da je ZDK već raspisao konkurs. (…) I to je ono što je propisano sistematizacijom radnih mjesta i radi sigurnosti mislim da se moraju osigurati sredstva, a vjerovatno je za neke već osigurano za popunu aktivnog sastava policije.

Aljoša Čampara, 25.04.2019.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (FMUP) je 09. juna 2019. godine u saopćenju za javnost naglasilo da su poduzete “konkretne mjere i aktivnosti na vraćanju poljuljane sigurnosti i održavanju balansa policijskih snaga u entitetima”, a jedna od mjera je i pokretanje procedure izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a čime bi se stvorila mogućnost prijema novih policijih službenika u aktivni sastav FUP-a, kako je ranije i najavljeno.

Dalje je pokrenuta procedura izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a kojim bi se otvorila mogućnosti prijema novih policijskih službenika u početnom činu „policajac“, što podrazumijeva prijem novih 110 policajaca aktivnog sastava, od toga njih 55 u Specijalnu policijsku jedinicu (SPJ) i preostalih 55 u Jedinicu za podršku Sektora uniformisane policije Federalne uprave policije.

Saopćenje FMUP-a, 09.06.2019.

Nešto kasnije, 25. juna 2019. godine, FMUP je izdao saopćenje povodom o odustajanju od uvođenja rezervnog sastava policije, a u saopćenju je, između ostalog, navedeno i “da se i dalje treba raditi na izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a kojim bi se omogućio prijem novih 110 policijskih službenika u početnom činu „policajac“, što bi doprinijelo jačanju postojećih policijskih struktura u Federalnoj upravi policije”.

Prilikom obilježavanja Dana policije, 01. jula ove godine, ministar Čampara naglasio je još jednom da će “ovo ministarstvo istrajati u zahtjevima da bude omogućen prijem novih policijskih službenika u FUP”.

I zamjenik direktora FUP-a, Ensad Korman ukazao je na činjenicu da “trenutno nedostaje 30 posto policijskih službenika, te da su sačinjene izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kako bi bio omogućen prijem dodatnih 110 policajaca”, te da je “pripremljen i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima, kojim se definiše način zapošljavanja”.

S tim u vezi, na sjednici održanoj 25. jula 2019. godine Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH “čiji je cilj osigurati hitnu i učinkovitu popunu novog i zadržavanje postojećeg stručnog policijskog kadra, za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti FUP-a”, a isti će biti upućen Parlamentu FBiH na razmatranje po hitnom postupku.

S obzirom na pomenute aktivnosti u proteklom periodu, odnosno pokretanje procedure kojom bi se trebala stvoriti mogućnosti prijema novih policijskih službenika, Istinomjer će ministru Aljoši Čampari dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti da li će u narednom periodu biti raspisan konkurs za popunjavanje redovnog sastava Federalne uprave policije.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!