Neistina

Za izmjene Ustava BiH nije potrebna dvotrećinska većina u Domu naroda

Diskusija o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ponovo je aktuelizirana na bh. političkoj sceni, a o ovoj temi govorio je i zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Aljoša Čampara (Narod i pravda).

Screenshot: FTV

Čampara je tokom gostovanja na Federalnoj televiziji 13. novembra 2023. godine ustvrdio da je za izmjene Izbornog zakona BiH “na način na koji HDZ BiH želi” neophodno donijeti i izmjene na Ustav BiH, a da je uslov za izmjene državnog Ustava dvotrećinska većina u oba doma Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH):

Da bi se Ustav BiH promijenio, mora biti dvotrećinska većina u Predstavničkom domu i u Domu naroda. Bez SDA i bez DF-a nema dvotrećinske većine.

Aljoša Čampara, 13.11.2023.

Kako Ustav BiH nalaže u članu IV, stavu (3) tački d), sve odluke u oba doma donose se većinom glasova onih koji su prisutni i glasaju. Delegati i članovi ulagat će najveće napore kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu glasova delegata ili članova s teritorije svakog entiteta. Ukoliko većina ne uključuje jednu trećinu glasova delegata ili članova s teritorije svakog entiteta, predsjedavajući i njegovi zamjenici će, radeći kao komisija, nastojati da u roku tri dana od glasanja postignu saglasnost. Ukoliko ta nastojanja ne uspiju, odluke će se donijeti većinom onih koji su prisutni i glasaju, pod uslovom da glasovi protiv ne uključuju dvije trećine, ili više, delegata ili članova izabranih iz svakog entiteta.

Procedura izmjena i dopuna Ustava BiH nešto je drugačija, a definirana je njegovim članom 10. Kako je navedeno, “Ustav može biti mijenjan i dopunjavan odlukom Parlamentarne skupštine, koja uključuje dvotrećinsku većinu prisutnih i koji su glasali u Predstavničkom domu”.

Dakle, iako je za izmjene Ustava BiH u Predstavničkom domu potrebna saglasnost dvije trećine prisutnih zastupnika/ca koji su glasali/e, ovo nije slučaj i u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, kako je Aljoša Čampara ustvrdio.

Osim toga, Stranka demokratske akcije (SDA) i Demokratska fronta (DF) u aktuelnom sazivu Predstavničkog doma PSBiH imaju 12 zastupnika/ca, od čega je devet u SDA, a tri u DF-u. Budući da Predstavnički dom broji 42 zastupnika/ce, jasno je da se dvotrećinska većina, neophodna za donošenje izmjena Ustava BiH, može ostvariti i bez glasova zastupnika iz SDA i DF-a.

Izvor: Centralna izborna komisija BiH

U Domu naroda PSBiH, od pet delegata/kinja iz reda bošnjačkog naroda, dva dolaze iz SDA, a jedan iz DF-a. Dakle, ni u ovom domu članovi/ice SDA i DF-a nemaju kapacitet da bez podrške delegata/kinja iz drugih stranaka blokiraju donošenje izmjena Ustava BiH, osim ako se uopšte ne pojave na sjednici ovog doma, budući da, prema članu IV, stavu (1) tački b) Ustava, “devet članova Doma naroda sačinjava kvorum, pod uslovom da su prisutna najmanje tri bošnjačka, tri hrvatska i tri srpska delegata”.

Shodno navedenom, tvrdnju Aljoše Čampare da je za izmjene Ustava BiH neophodna dvotrećinska većina u Domu naroda Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!