Neispunjeno

Cvijanović: Racionalizacija javne uprave na čekanju

zeljka-cvijanovic1Još u svom ekspozeu, premijerka Vlade RS, Željka Cvijanović je rekla kako će Vlada ovog entiteta „u najskorije vrijeme definisati mjere za racionalizaciju javne uprave, uključujući i zamrzavanje zapošljavanja, ograničavanje fonda plata, smanjenje broja zaposlenih neuvođenjem novih radnika nakon penzionisanja onih koji su za to ispunili uslove i sl.“

Od svog formiranja Vlada RS je održala tačno 20. sjednica, no iz izvještaja sa oficijelne internet stranice Vlade RS, može se primijetiti da ova problematika još uvijek nije razmatrana.

Vlada je u aktuelnom mandatu inače razmatrala Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu javnih službi, no izmjene su se odnosile samo na poreske inspektore.

„Izmjenama Zakona o državnim službenicima predloženo je da se uvede trajna zabrana obavljanja poslova inspektora za sve one službenike kojima se dokaže korupcija, bez obzira na visinu izrečene kazne“, precizirala je Zora Vidović direktorica Poreske uprave na press konferenciji u pauzi sjednice Vlade RS održane 9. aprila.

Iz ove izjave je jasno da se razmatrane izmjene Zakona o sistemu javnih službi ne odnose na njihovu racionalizaciju.

S obzirom da nikakva druga zakonska rješenja koja bi se bavila racionalizacijom javne uprave i ograničavanjem fonda plata do danas nisu razmatrana od strane Vlade RS, možemo zaključiti i kako je obećanje Željke Cvijanović iz njenog ekspozea, još uvijek neispunjeno.

Inače, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku RS broj zaposlenih u državnim preduzećima je od 2010. godine, porastao sa 69.432 do 74.395 zaposlenih u 2013. godine. U 2014. godini ovaj broj je bio nešto manji i iznosio je 73.723 zaposlenih u većinski državnim firmama.

Ako pogledamo samo oblast javne uprave možemo vidjeti da je broj uposlenih bio gotovo u konstantnom porastu. U 2010. godini u javnoj upravi i odbrani bilo je 22.445 uposlenih; 2011. godine njih 22.394; 2012. godine – 23.198; 2013. godine- 23.681; te 23.842 zaposlenih u 2014. godini. Dakle u toku prošlog mandata Vlade RS broj zaposlenih u javnoj upravi i odbrani povećan je za oko 1.400 osoba.

Podsjećamo da su ove činjenice i u direktnoj suprotnosti sa obećanjima koje je prvenstveno davao SNSD u pogledu smanjenja javne potrošnje još u predizbornoj kampanji 2010. godine.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!