Čekajući novo Vijeće ministara BiH, Predstavnički dom PS BiH 2010.-2014. godine obavljao je svoju funkciju

Nakon što je u zgradi Parlamenta BiH završena druga sjednica Kolegija Predstavničkog doma u proširenom sastavu a na kojoj, kako je rečeno, “nije postignut dogovor o formiranju preostalih stalnih komisija ovog doma”, javnosti se obratio predsjedavajući Zastupničkog doma PS BiH, Denis Zvizdić.

Navodeći pored ostalog da “ovo nije prvi put da je Savjet ministara BiH u ovakvom statusu, podsjetivši na period 2011. i 2012. godine, kada ovaj organ nije formiran 16 mjeseci”, Zvizdić je izjavio da smatra “da treba odvojiti rad Parlamenta BiH od pitanja Savjeta ministara ili rada bilo koje druge institucije” te ustvrdio:

Problem današnje aktuelne situacije je da ne radi Predstavnički dom, Parlament BiH, a tada je radio.

Denis Zvizdić, 30.09.2019.

U cilju provjere istinitosti Zvizdićevog navoda da je Predstavnički dom PS BiH tokom perioda u 2011. i 2012. godini u kojem se čekalo na imenovanje novog saziva Vijeća ministara BiH radio, odnosno obavljao svoju funkciju, Istinomjer je izvršio uvid u aktivnosti tog zakonodavnog tijela u pomenutom periodu.

Tako smo utvrdili da je od svoje konstituirajuće sjednice održane 30.11.2010. godine pa do dana imenovanja novog saziva Vijeća ministara BiH, 10.02.2012. godine, Predstavnički dom PS nakon što je imenovao sva tijela i komisije potrebne za njegovo nesmetano funkcionisanje, održao 20 redovnih sjednica. 

Sa druge strane, trenutni saziv Predstavničkog doma PS BiH od svoje konstituirajuće sjednice održane 16.12.2018. godine još uvijek nije imenovao sve stalne komisije potrebne za funkcionisanje i rad, dok je u periodu od svog konstituisanja do danas održao samo dvije, i to hitne sjednice.

Ovim Istinomjer tvrdnju Denisa Zvizdića u vezi funkcionisanja Predstavničkog doma PS BiH u sazivu 2010.-2014. godine u periodu dok nije bilo imenovano novo Vijeće ministara BiH ocjenjuje istinitom.

(Istinomjer.ba)

Pri kraju montaža asfaltne baze na dionici Buna-Počitelj

Polovinom maja 2018. godine, od strane Adnana Terzića, direktora JP Autoceste d.o.o. Mostar kao investitora, direktora...

Ponovo aktuelizirana tema “etničkog čišćenja mrtvih Srba”

Ponovo su aktuelizirane tvrdnje iz 2017. i 2018. godine da se u Sarajevu iskopavaju grobna mjesta građana Srpske nacionalnosti. U tekstu koji su Večernje novosti objavile 09. februara 2020....


Nastavljena procedura glasanja u vezi poziva predsjedniku Crne Gore, Milu Đukanoviću

Član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik nakon održane 8. sjednice Predsjedništva BiH, 03. 02. 2020. godine izjavio je da nije dao saglasnost za posjetu crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića Bosni i...