Nedosljedno

Budžet FBiH ponovo u hitnoj proceduri

Vlada FBiH utvrdila je 29. decembra 2023. godine Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za prva tri mjeseca naredne godine. U zaključku dokumenta, kojeg potpisuje federalni premijer Nermin Nikšić, navedeno je da će tokom januara Vlada FBiH federalnom Parlamentu uputiti i nacrt budžeta za 2024. godinu.

Izvor: FENA

Napominjem da će Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu biti upućen Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, radi razmatranja i prihvatanja, u januaru mjesecu 2024. godine.

Nermin Nikšić, 29.12.2023.

Međutim, Vlada FBiH je 22. januara 2024. godine na prijedlog Federalnog ministarstva finansija utvrdila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2024. godinu u iznosi od 7.474.800.209 KM, a da nije prethodno utvrdila nacrt budžeta, te ga u hitnom postupku uputila Parlamentu FBiH.

Zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine uređuju se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje budžeta FBiH, kao i budžeta kantona, gradova i općina. U članu 15. ovog zakona utvrđeno je da do 1. novembra Vlada treba da utvrdi nacrt budžeta za narednu godinu te da ga do 5. novembra dostavi u parlamentarnu proceduru. Parlament treba do 31. decembra usvojiti budžet. Usvajanje budžeta FBiH za 2024. godinu, stoga, već kasni.

Nakon usvajanja nacrta budžeta, Vlada upućuje nacrt u javnu raspravu, koju organizuje Ministarstvo finansija, a u njoj učestvuju budžetski korisnici i svi zainteresovani, što je mogućnost za predstavljanje zahtjeva interesnih grupa, organizacija i građana/ki.

Iako je Poslovnikom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH utvrđeno da se zakoni po pravilu ne mogu donositi po hitnom postupku, odnosno da se “po hitnom postupku može donijeti samo zakon kojim se uređuju odnosi i pitanja za čije uređivanje postoji neodložna potreba i ako bi donošenje zakona u redovnom postupku moglo izazvati štetne posljedice za Federaciju”, dugogodišnja praksa usvajanja budžeta u Federaciji jeste njegovo usvajanje po hitnoj proceduri, što ne ostavlja mogućnost za javnu raspravu o budžetu.

Budući da Vlada FBiH ni ove godine u parlamentarnu proceduru nije uputila nacrt entitetskog budžeta, stav Nermina Nikšića da će “nacrt budžeta FBiH za 2024. godinu biti upućen Parlamentu u januaru” Istinomjer ocjenjuje nedosljednim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!