Neispunjeno

Bivša kasarna u Nedžarićima nije pretvorena u rekreativni park

Bivša kasarna u Nedžarićima, koja se nalazila na granici općina Ilidža i Novi Grad Sarajevo i zauzimala oko 50.787 kvadratnih metara zemljišta sa pripadajućim objektima, potpuno je porušena tokom 2020. godine, ali se dodatne aktivnosti na uređenju ovog prostora nisu provodile.

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić najavio je u januaru 2020. godine da će ova općina, zajedno sa Općinom Ilidža, tokom minule godine započeti rad na projektu uređenja dijela bivše kasarne Nedžarići, “kada će se vidjeti i prvi rezultati zajedničkog rada”.

Općina je budžetom za ovu godinu predvidjela određena sredstva za početak realizacije ovoga projekta, a isto je uradila i Općina Ilidža. Planirano je očuvanje već postojećeg zelenila, izgradnja i uređenje šetnica, sportskih sadržaja i dječijih i sportskih igrališta.

Semir Efendić, 13. 1. 2020.

S obzirom na to da se iz općina Novi Grad i Ilidža tokom godine nisu oglašavali po pitanju ispunjenja ove najave, Istinomjer je 28. decembra obišao lokaciju na kojoj se nalazila kasarna. Iz fotografija u prilogu jasno je da su od bivše kasarne ostale samo ruševine.

Budući da do kraja 2020. godine na prostoru bivše kasarne u Nedžarićima nije došlo do izgradnje šetnica, sportskih sadržaja i igrališta, kako je to najavio načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić, Istinomjer njegovo obećanje ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!