Najave

Bivša kasarna u Nedžarićima bit će pretvorena u rekreativni park?

Dio bivše kasarne u Nedžarićima, koja se nalazi na granici općina Ilidža i Novi grad Sarajevo, zauzima oko 50.787 kvadratnih metara zemljišta sa pripadajućim objektima, a kasarna je već dugi niz godina zapuštena.

Načelnik Općine Novi grad Sarajevo, Semir Efendić najavio da će ova općina zajedno sa Općinom Ilidža tokom ove godine započeti rad na projektu uređenja dijela bivše kasarne Nedžarići, “kada će se vidjeti i prvi rezultati zajedničkog rada”.

Općina je budžetom za ovu godinu predvidjela određena sredstva za početak realizacije ovoga projekta, a isto je uradila i Općina Ilidža. Planirano je očuvanje već postojećeg zelenila, izgradnja i uređenje šetnica, sportskih sadržaja i dječijih i sportskih igrališta.

Semir Efendić, 13.01.2020.

Istinomjer će pratiti da li će u toku 2020. godine započeti radovi na uređenju dijela bivše kasarne Nedžarići.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!