BiH nije “sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda” niti njen Ustav precizira “vidljivost” zastava

U skladu sa posljednjim najavama, SNSD će tražiti “postavljanje zastava Republike Srpske u prostorijama Parlamentarne skupštine BiH i Savjeta ministara BiH”.

U skladu sa posljednjim najavama, SNSD će tražiti “postavljanje zastava Republike Srpske u prostorijama Parlamentarne skupštine BiH i Savjeta ministara BiH”. To je potvrdio delegat ove političke partije u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Staša Košarac, te pomenutu najavu između ostalog obrazložio riječima:

Smatram da u svim institucijama Bosne i Hercegovine treba biti vidljiva zastava RS. To je Ustav jasno precizirao u dijelu koji kaže da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Smatram da se mi koji dolazimo iz RS identifikujemo sa zastavom Republike Srpske koja ne vrijeđa nikoga u BiH.

Staša Košarac, 11.12.2018.

Ustav BiH, prije svega, nigdje ne navodi da je, kako Košarac tvrdi, Bosna i Hercegovina “sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda”. U tom konekstu, u svojoj Preambuli Ustav BiH kaže da “podsjećajući se na Osnovna načela usaglašena u Ženevi 8. 9. 1995. godine i u Njujorku 26. 9. 1995. godine, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici s ostalima), i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine”, dok se u članu 3. ne navodi da je naša zemlja “sastavljena”, već da se “Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske”.

Inače, pitanje državnih simbola, u Ustavu BiH je tretirano članom 6. koji nalaže da će “Bosna i Hercegovina imati one simbole koje svojom odlukom odredi Parlamentarna skupština i potvrdi Predsjedništvo”.

Kada je njihovo isticanje u pitanju, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 3. februara 1998. godine i na sjednici Doma naroda, održanoj 3. februara 1998. godine, usvojila je Zakon o zastavi BiH kojim je ovo pitanje regulisano.

Obzirom da u Ustavu BiH ne stoji da je Bosna i Hercegovina “sastavljena” od dva entiteta i tri konstitutivna naroda”, te da Ustav BiH ne precizira bilo šta vezano za vidljivost zastave Republike Srpske, Istinomjer Staši Košarcu za njegovu izjavu daje ocjenu neistinito.

(Istinomjer.ba)

U toku “formalizovanje Bh bloka”

U svojoj nedavnoj izjavi koja se odnosila na funkcionisanja “Bh bloka”, predsjednik SDP-a BiH, Nermin Nikšić istakao je...

Kako će SDS i PDP odgovoriti na SNSD-ov poziv na “široki blok”?

Nešto više od pet mjeseci prošlo je od kada je aktuelni predsjednik SDS-a, Vukota Govedarica nakon održanih Opštih izbora 2018 godine govoreći o prvom čovjeku SNSD-a, Miloradu  Dodiku izjavio da mu...

Djeca s oštećenim sluhom i vidom u KS uskoro će dobiti logopede i defektologe

U oktobru prošle godine Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo najavilo je da će škole u KS, u koje idu djeca s oštećenim sluhom i vidom dobiti logopede i...