Neistina

Aleksandra Pandurević: Ombudsman za ljudska prava je ipak nadležan

Aleksandra Pandurević
Aleksandra Pandurević

“Ombudsman je nadležan za žalbe koje se odnose na kršenje prava od strane izvršne vlasti i njenih organa, a ja sam u zakonodavnoj vlasti. Mislim da su ombudsmani sebi željeli pribaviti koristi i reklame da nešto rade jer sam medijski eksponirana ličnost, pri tome s Tetalovićevom direktno kršeći Ustav BiH, Poslovnik o radu Predstavničkog doma i Zakona o imunitetu”, naglasila je Pandurevićeva.

(Nezavisne Novine, 03.02.2012.)

Komentar:

Stručna saradnica Ministarstva za ljudska prava i izbeglice BiH Aiša Telalović, podnijela je, krajem januara, kancelariji ombudsmana za ljudska prava žalbu protiv poslanice SDS-a u Parlamentu BiH Aleksandre Pandurević zbog „uznemiravanja i raspirivanja mržnje i netrpeljivosti“, gdje je između ostalog optužuje da je izjavama, u kojima je javno negodovala zbog postavljanja grba BiH u prostorije Kluba SDS-a u zgradi zajedničkog parlamenta, „flagrantno prekršila Zakon o zabrani svih oblika diskriminacije u BiH”. Aleksandra Pandurević je odgovorila da Telalović očito nije pročitala nijedan od zakona za čije je kršenje optužuje, ali da je skandaloznije to što ombudsman od nje traži da se izjasni po optužbama iako za pokretanje postupka nema utemeljenja u Zakonu o ombudsmanu.

Da se Zakon o ombudsmanu za ljudska prava BiH, usvojen 2002. godine, od tada nije mijenjao, Aleksandra Pandurević bila bi djelimično u pravu. No, izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu u martu 2006. godine, područje djelovanja ombusmana je od nadgledanja “organa vlade” prošireno na “tijela vlasti”, koja su definisana kao ‘sve institucije, tijela, ustanove i sve druge institucije vlasti u Bosni i Hercegovini (državne, entitetske, Brčko Distrikta BiH, kantonalne i općinske, kao i privatne ustanove koje obavljaju javne dužnosti”.

Prema izmjenama i dopunama ovog zakona, institucija ombudsmana ima mandat da zatraži od predstavnika/ca zakonodavne vlasti da se izjasni po optužbama, jer, ako se vlast dijeli na sudsku, zakonodavnu i izvršnu, za to postoji utemeljenje u zakonu.

Pored toga Zakon o zabrani diskriminacije, na koji se i pozvala Aiša Telalović u svojoj žalbi, jasno definiše njegovu primjenu (Član 6 , tačka 1) na postupanje “svih javnih tijela na nivou države, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, opštinskih institucija i tijela, te pravnih lica s javnim ovlašćenjima”.

Prema ovom zakonu (Član 7, tačka 1) “centralna institucija nadležna za zaštitu od diskriminacije je Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine” tako da u zahtjevu Ombudsmana za ljudska prava BiH da se Pandurević izjasni po optužbama, nema ničeg “skandaloznog”, ali evidentno ima mnogo toga netačnog u njenom komentaru cijelog događaja.

 

 

Pitajte Istinomjer!