Zilha Ademaj

Zilha Ademaj, ministrica zdravlja Kantona Sarajevo, rođena je 1956. u Prozor-Rami. Radila je kao rukovoditeljica Službe za ekonomiju i planiranje u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Prije toga, godinama je obavljala brojne funkcije na Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu (UKCS), poput pozicije direktorice stručnih službi nemedicinskih poslova i samostalne stručne saradnice za planiranje i analizu UKCS-a. U kratkom periodu tokom 2012. godine, Ademaj je bila ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS-a.