Rusmir Mesihović

Rusmir Mesihović je rođen 1964. godine u Sarajevu, gdje je završio Medicinski fakultet na kojem je obavio i specijalizaciju te doktorirao 2002. godine. Od 1982. godine je bio član Komunističke partije Jugoslavije, a gašenjem ove partije 1990. godine prelazi u Socijaldemokratsku partiju u kojoj je i danas.

Karijera

Po završetku medicinskog fakulteta 1988. godine zaposlio se na Klinici za gastroenterohepatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Na sarajevskom Medicinskom fakultetu, gdje i danas predaje, prošao je put od asistenta do redovnog profesora. Na KCUS-u je od 2003. do 2011. godine obavljao funkcije šefa i zamjenika šefa na nekoliko klinika, odnosno odjela.

Na općim izborima 2006. i 2010. godine kao kandidat SDP-a nije osvojio dovoljan broj glasova za direktan izbor u Parlament Federacije BiH (FBiH), ali mu je oba puta dodijeljeno kompenzacijsko mjesto.

Drugi mandat u federalnom parlamentu prekida 2011. godine, jer je imenovan za federalnog ministra zdravstva.

Na općim izborima 2014. godine Mesihović je bio treći put kandidat za federalni parlament gdje je izabran sa 1.833 glasa. Postavljen je za generalnog direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu 2015. godine. Iste godine je smijenjen sa te funkcije.

Imovina

Mesihović je u imovinskim kartonima prijavljivao „stan za odmor i rekreaciju“ vrijedan 151.000 KM. Prema podacima Općinskog suda u Sarajevu, od 2005. godine posjeduje i apartman na Bjelašnici.

Prema sudskoj dokumentaciji i imovinskom kartonu iz 2014. godine, vlasnik je Poliklinike „Mesihović“.

Ovaj profesor Medicinskog fakulteta i aktuelni ministar zdravstva FBiH ima kredit od 100.000 KM koji mora vratiti do 2023. godine.