Edita Velić

Politička partija: DF

Trenutna pozicija: Predsjednica Skupštine BPK Goražde

Rođena 1991. godine u Goraždu, a trenutno je studentica Fakulteta informacionih tehnologija u Mostaru. Bila je članica brojnih nevladinih organizacija u kojima je bila aktivna u zagovaranju, pokretanju i organizovanju mnogih projekata u oblasti obrazovanja i kulture. Tokom 2012. godine je postala članica Odbora Mreže Omladinskih banaka BiH, te članica Predsjedništva “Prava za mlade” i članica Upravnog odbora Omladinske novinarske asocijacije u BiH. 

Izvor: soc.ba