Dane Malešević

Rođen je 1952. godine u mjestu Čivčije, opština Prnjavor. Po završetku osnovne škole nastavlja školovanje u Učiteljskoj školi u Banjoj Luci. Nakon završene Učiteljske škole, kao redovan student stiče zvanje profesora politehničkog vaspitanja i obrazovanja.

Magistrirao je 2007. godine na Univerzitetu u Novom Sadu – teza „Kvalitet razvoja školskog menadžmenta primjenom EFQM modela“. Na Univerzitetu u Novom Sadu je i doktorirao 2011. godine – doktorska teza „Metodološki faktori obezbeđenja kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja i njihov uticaj na povišenje nivoa proizvodnje“.

Najveći dio radnog vijeka proveo je u Tehničkoj školi u Gradišci kao profesor a kasnije direktor u nekoliko mandata. U jednom periodu bio je savjetnik u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske (od septembra 2004. do marta 2005). Bio je načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti opštine Gradiška (od decembra 2012. do decembra 2014).

Kao istaknuti stručnjak u oblasti prosvjete, bio je uključen, između ostalog, u izradu nomenklature zanimanja za srednje stručno obrazovanje, za institucionalni razvoj stručnog obrazovanja te razvoj nastavnih planova i programa za osnovnu školu i srednje stručne škole u Republici Srpskoj. Bio je angažovan i u brojnim projektima koji se odnose prvenstveno na srednje stručno obrazovanja i njegovu reformu

Za doprinos razvoju obrazovanja, od strane Skupštine opštine Gradiška dobio je Povelju sa zlatnim grbom opštine 2001. godine.

Trenutni je ministar Ministarstva prosvjete i kulture RS (2014-2018)