Amela Dautbegović

Politička partija: SBB

Trenutna pozicija: Ministarica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Obrazovanje: Diplomirala na pravnom fakultetu u Sarajevu, Univerziteta u Sarajevu, 08.januar 1992.godine;
Položila stručni ispit za radnike u organu uparve u Sarajevu, Federacija BiH‐ Federalno ministarstvo pravde 04. februara 1997.godine. Pravosudni ispit položila, Federacija BiH, Federalno ministarstvo pravde 24.jula 2000. godine. Srednju i osnovnu školu završila u Sarajevu.