Una Harčin

Politička partija: Naša stranka

Trenutna pozicija:

Una Harčin rođena je 1988. godine godine u Gračanici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a nakon diplome položila pravosudni i advokatski ispit.

Do imenovanja na poziciju ministrice pravde i uprave Tuzlanskog kantona radila je kao advokatica. Posebna usavršavanja i znanja sticala je iz oblasti prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece i maloljetnika.

Govori engleski jezik.

Izvor: Naša stranka

Obećanja
Neispunjeno 1
Ispunjeno 1
Pitajte Istinomjer!