Salko Bukvarević

Politička partija: SDA

Trenutna pozicija: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata

Rođen je 1967. godine u Gornjem Hrasnu, općina Kalesija, a diplomirao je na Rudarsko – geološkom -građevinskom fakultetu u Tuzli gdje danas radi kao docent.

Od 1995. do 1998. godine bio sekretar Kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona, a od 1998. do 2007. direktor JU BKC TK-a. U periodu od 2007. do 2012. obnašao je funkciju profesionalnog poslanika u Skuštini Tuzlanskog Kantona, a od 2012. godine bio je stručni saradnik za investicije u Sektoru za rudarstvo JP EPBiH.

Izvor: fmbi.gov.ba

Obećanja
Ispunjeno 2
Neispunjeno 4
Istinitosti
Neistina 2
Pitajte Istinomjer!