Muhamed Fazlagić

Politička partija: Građanski savez (GS)

Trenutna pozicija: Predsjednik GS-a

Diplomirao je 2000. godine poslovni menadžment na Univerzitetu Sullivan, a potom magistrirao internacionalnu administraciju i razvoj na Kentucky State Univerzitetu. Od 2011. do 2015. predavao je na Univerzitetu Louisville, na predmetima rasnih i etničkih odnosa, socijalne psihologije, socijalnih problema i osnova sociologije. Od jula 2020. godine obnaša funkciju predsjednika Građanskog saveza.

Izvor: Source, Klix

Istinitosti
Neistina 1
Pitajte Istinomjer!