Kemal Hrnjić

Politička partija: Narod i Pravda (NiP=

Trenutna pozicija: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede FBiH

Rođen je 1973. godine u Bihaću. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Osnovnu i srednju školu završio je u Bihaću. Studirao je menadžment i marketing za mala i srednja poduzeća na Fakultetu poslovnih studija.

Od 1996. do 2000. obavljao je dužnost oficira za personal u Vojsci Federacije BiH. Od 2000. do 2002. radio je u poduzeću UNA-KOMM d.o.o. Bihać na poslovima računovodstva i finansijskog konsaltinga. U kompaniji Meggle Mljekara d.o.o. Bihać počeo je raditi 2002. godine, obavljajući razne funkcije: finansije i računovodstvo, menadžer ljudskih resursa, koordinator uprave te zamjenik direktora. U periodu od 2012. do 2020. godine obavljao je funkciju direktora Meggle Mljekare. Dužnost savjetnika gradonačelnika Bihaća za privredne djelatnosti obnašao je od 2021. do 2022. godine.

Od ostalih funkcija od općeg društvenog značaja, izdvajaju se: predsjedanje Asocijacijom mljekarske industrije pri Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, učešće u radu Skupštine Privredne komore Federacije BiH i Upravnom odboru Udruženja poslodavaca Federacije BiH, predsjedanje Skupštinom Privredne komore Unsko-sanskog kantona, članstvo u Upravnom odboru Evropskog pokreta u BiH i predsjedanje Upravnim odborom sportskog udruženja OFK BIHAĆ, Bihać.

Aktivno je učestvovao u radu koordinacije FVO-a (Food and Veterinary Office, European Commission), Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ureda za veterinarstvo BiH, Asocijacije mljekarske industrije, entitetskih ministarstava poljoprivrede i laboratorija u BiH na implementaciji sistema sigurnosti hrane na području BiH u cilju obezbjeđenja uvjeta za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH u EU.

Vodio je projekat izgradnje i instalacije tvornice za preradu mlijeka i proizvodnju UHT mliječnih proizvoda.

Pohađao je brojne programe usavršavanja i osposobljavanja, između ostalog i interni audit sistema upravljanja kvalitetom ISO 19011, interni trening Meggle Group – Krizni menadžment, program upravljanja i razvoja sistema sigurnosti hrane (HACCP/ISO22000), upravljanje sistemom IFS (International Food Standard), te upravljanje ljudskim resursima.

Nositelj je brojnih nagrada i priznanja za doprinos razvoju društvene zajednice, kao što su: Dan Evrope u BiH – Plaketa Evropski privredni menadžer (2014.), PPDIVUT – Zahvalnica za doprinos u kreiranju i jačanju socijalnog dijaloga sa Sindikatom (2019.), Povelja Grada Bihaća – “Povelja 26. februar” (2020.), te Orden Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini (2020.).

Izvor: Vlada FBiH

Istinitosti
Većim dijelom istina 1
Pitajte Istinomjer!