Jasmin Halebić

Politička partija: SDA

Trenutna pozicija:

Rođen je 1974. godine u Konjicu. Svoju profesionalnu karijeru od 2006. godine izgradio je u oblasti visokog obrazovanja. Trenutno je vanredni profesor za naučnu oblast ekonomska teorija i politika na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Doktorirao je 2009. godine iz oblasti ekonomskih institucija i njihove uloge u ekonomskom razvoju u BiH. Obavljao je dužnosti prodekana za naučnoistraživački rad i dekana Ekonomskog fakulteta. Iskustvo u vladinom sektoru stekao obavljajući dužnost ministra finansija KS u periodu 2015 – 2018. Od marta 2020. do januara 2021. godine obnašao je funkciju ministra finansija KS.

Izvor: Klix

Obećanja
Ispunjeno 1
Pitajte Istinomjer!