Ispunjeno

Usvojena Odluka o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo

Nakon održanih Opštih izbora 2018. godine priveden je kraju i proces konstituiranja skupština svih deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je aktuelizirana rasprava u vezi usvajanja kantonalnih budžeta ali i eventualnih odluka o privremenom finansiranju potreba kantona.

Nakon održanih Opštih izbora 2018. godine priveden je kraju i proces konstituiranja skupština svih deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je aktuelizirana rasprava u vezi usvajanja kantonalnih budžeta ali i eventualnih odluka o privremenom finansiranju potreba kantona.

S tim u vezi, ministar finansija u, sada već bivšoj Vladi Kantona Sarajevo, Jasmin Helebić najavio je Odluku o privremenom finansiranju Kantona Sarajevo koja se, u skladu sa izjavom ministra Helebića datom 20.12.2018. godine, trebala biti donesena na narednoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo:

Život u Kantonu Sarajevu neće stati i mi smo Odluku o privremenom finansiranju uputili ka Skupštini Kantona Sarajevo, tako da će ona biti donesena na njenoj narednoj sjednici. Njome se omogućava nesmetano finansiranje svih procesa u Kantonu Sarajevo u onoj mjeri u kojoj su oni bili finansirani i u 2018. godini. Likividnost u toj godini je postojala, jedino što se svi planirani projekti za 2019. godinu neće moći realizovat dok se ne usvoji budžet za tu godinu. Važno je da osnovna finansijska stabilnost postoji.

Jasmin Helebić, 20.12.2018.

Kako je Helebić i najavio, na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 26.12.2018. godine jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01. januara do 31. marta 2019. godine.

Ovim Istinomjer obećanje Jasmina Helebića u vezi usvajanja Odluke o privremenom finansiranju Kantona Sarajevo ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!