Jasenko Tufekčić

Politička partija: SDA

Trenutna pozicija: Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Rođen je 1960. godine u Livnu, a diplomirao je na Pravnom fakultetu u Mostaru. Radio je kao pravni referent, općinski sudija za prekršaje, direktor Imovinsko-pravne službe, kantonalni ministar, potpredsjednik Kantonalne skupštine.

Izvor: Parlament FBiH

Obećanja
Neispunjeno 2
Ispunjeno 1
Istinitosti
Istina 1
Pitajte Istinomjer!