Istina

Poslovnik o radu Doma naroda PFBiH ne dopušta opstruiranje zakazivanja sjednica

Nakon što je Predstavnički dom Parlamenta Fedracije BiH usvojio Zakon o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta FBiH, najavljeno je i izjašnjavanje o navedenom Zakonu u Domu naroda PFBiH. U međuvremenu su se u pojedinim medijima pojavile tvrdnje da je eventualnom sazivanju sjednice Dom naroda PFBiH na kojoj bi se razmatrao Zakon, kako se navodi “glavna prepreka” dopredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, Jasenko Tufekčić.

Nakon što je Predstavnički dom Parlamenta Fedracije BiH usvojio Zakon o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta FBiH, najavljeno je i iznjašnjavanje o navedenom Zakonu u Domu naroda PFBiH. U međuvremenu su se u pojedinim medijima pojavile tvrdnje da je eventualnom sazivanju sjednice Dom naroda PFBiH na kojoj bi se razmatrao Zakon, kako se navodi, “glavna prepreka” dopredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, Jasenko Tufekčić.

Nazivajući pomenute navode “izmišljenim i lažnim”, Tufekčić je između ostalog rekao da “još niko nije pokazao namjeru za bilo kakvom opstrukcijom, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadao”, te naglasio:

… Ako postoji većina koja to može izglasati, onda će biti izglasano. Nema nikakvih mogućnosti kojima bi neko mogao bojkotirati ili opstruirati donošenje ovakvog jednog zakona (…) Naglašavam da Poslovnik daje niz mogućnosti u tom smislu i ukoliko bi neko pokušao da opstruira donošenje jednog takvog zakona, ne može to učiniti

Jasenko Tufekčić, 25.06.2018.

Tako Poslovnik o radu Doma naroda PFBiH u dijelu pod nazivom Predsjedavajući, potpredsjedavajući i sekretar Doma naroda u članu 38. između ostalog kaže da “Potpredsjedavajući Doma naroda zamjenjuju predsjedavajućeg Doma naroda kada je on spriječen ili ne vrši dužnost predsjedavajućeg, u skladu sa ovim poslovnikom”.

U dijelu koji govori o sazivanju sjednica, predlaganju i utvrđivanju dnevnog reda, Poslovnik u članu 88. navodi da je “Predsjedavajući Doma naroda dužan sazvati sjednicu Doma naroda u roku kraćem od 14 dana po prijemu pisanog prijedloga 2/3 delegata jednog od klubova naroda, o pitanjima koja oni smatraju izuzetno značajnim. Ukoliko u predviđenom roku predsjedavajući Doma naroda ne sazove sjednicu, jedan od potpredsjedavajućih dužan je u roku od sljedećih sedam dana sazvati sjednicu”.

Kada je utvrđivanje dnevnog reda u pitanju, Poslovnik je jasan i o tome govori u članovima 90., 91. 92. i 93..

Tako član 90. kaže da “Dom naroda utvrđuje dnevni red sjednice na prijedlog predsjedavajućeg Doma naroda”, te da “Predsjedavajući, svaki delegat, klub naroda, radno tijelo Doma naroda, premijer/predsjednik Vlade i članovi Vlade Federacije, predsjednik i potpredsjednici Federacije mogu i na sjednici predložiti da se određeno pitanje uvrsti u dnevni red sjednice, ali su dužni obrazložiti hitnost…Dom naroda prvo odlučuje o hitnosti prijedloga da se određeno pitanje iz prethodnog stava uvrsti u dnevni red sjednice”

U skladu sa članom 91. “Dnevni red sjednice Doma naroda utvrđuje se na početku sjednice”, a o “podnesenim prijedlozima za unošenje određenog pitanja u dnevni red sjednice delegati se izjašnjavaju”, što se navodi u članu 92..

Na kraju, član 93. kaže: “Nakon što delegati izlože svoja stanovišta o pitanjima iz prethodnog člana, glasa se o prihvatanju ili odbijanju tog prijedloga.

Glasanje se vrši po redoslijedu po kojem su delegati izložili prijedlog. Ukoliko je predloženo da se uvrsti i razmatra zakon po hitnom i skraćenom postupku, o tom prijedlogu Dom naroda odlučuje kao o prethodnom pitanju da li će se prijedlog tog zakona uvrstiti u dnevni red ili ne.

Odluka iz st. 1. i 3. ovog člana donosi se većinom prisutnih delegata na sjednici Doma naroda”.

Kako mediji javljaju, Prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta FBiH već je upućen u proceduru u Dom naroda Federalnog parlamenta.

Iz navedenih dijelova Poslovnika o radu Doma naroda PFBiH koji regulišu procedure zakazivanja sjednica ovog zakonodavnog tijela te određivanja dnevnog reda na njima, jasno je da, ukoliko se propisane procedure poštuju, pojedinac nije u mogućnosti opstruirati zakazivanje sjednice, niti stavljanje na dnevni red bilo koje predložene tačke, nakon što su za tako nešto ispunjeni Poslovnikom predviđeni uslovi. U skladu sa navedenim, Istinomjer izjavu Jasenka Tufekčića ocjenjuje istinitom.

(istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!