Bojan Bošnjak

Politička partija: Naša stranka (NS)

Trenutna pozicija: Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS

Rođen je 1983. godine u Zenici, nastanjen u Sarajevu. Posljednjih godina bio je angažovan na implementaciji razvojnih projekata u nevladinom sektoru usmjerenih ka afirmaciji pozitivnih vrijednosti u bh društvu, a trenutno radi na realizaciji nekoliko projekata u nevladinoj organizaciji koju je osnovao. Odgovoran je za praćenje, superviziju i usmjeravanje oko stotinu pojedinačnih malih start-up kompanija u u četiri općine u Bosni Hercegovini.

Bio je savjetnik načelnika Opštine Vareš na poslovima razvoja preduzetništva, koj su obuhvatali pregovore sa potencijalnim investitorima, komunikaciju sa_ državnim dužnosnicima, te pripremu različitih strateških dokumenata i projekata.

Obnašao je funkciju ministra za poljoprivredu, šumarstvu i vodoprivredu u Vladi Zeničko-dobojskog kantona Kao ministar bio je odgovoran za upravljanje i vodstvo više od 150 uposlenika, kao i za planiranje i provedbu strategija i planova višemilionske vrijednosti. Prije preuzimanja funkcije u Vladi, bio je zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona i Parlamentu Federacije BiH. Završio je postdiplomski studij iz oblasti upravljanja EU projektima na Alma Mater Europaea Maribor, Slovenija, gdje je stekao zvanje magistra projektnog menadžmenta. Fakultet političkih nauka u Sarajevu završio je 2008. godine. Posjeduje kvalitetno poznavanje engleskog jezika i osnovno poznavanje njemačkog. Oženjen je i otac dvoje djece.

Izvor: Vlada Kantona Sarajevo

Istinitosti
Neistina 1
Pitajte Istinomjer!