Almir Badnjević

Politička partija:

Trenutna pozicija: Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine na mandatni period 2023-2028.

Almir Badnjević je rođen 1986. godine u Bosanskoj Krupi u Bosni i Hercegovini. Titulu doktora nauka stekao je 2015. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, dok je osnovne i magistarske studije završio na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 2008. godine paralelno je aktivan u dvije oblasti, poslovnoj i akademskoj.

Osnovao je laboratorij za ispitivanje i verifikaciju medicinskih sredstava u Evropi 2014. godine – “Verlab”. Ova kompanija je 2022. godine osnovala prvi naučno-istraživački institut u Bosni i Hercegovini nazvan “Verlab institut za biomedicinski inženjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju”.

U svojoj akademskoj karijeri, od 2015. godine radio je kao šef Odsjeka za genetiku i bioinženjerstvo na Fakultetu za inžinjering, priorodne i medicinske nauke Međunarodnog Burch Univerziteta. Pokretač je prvog master i doktorskog programa bioinženjerstva u Bosni i Hercegovini.

Izabran je 2022. godine za redovnog člana Međunarodne akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine i redovnog člana Evropske akademije nauka i umjetnosti.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenovalo ga je 2023. godine za direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine na mandatni period 2023-2028.

Izvor: IDDEEA

Obećanja
Ispunjeno 1
Pitajte Istinomjer!