Najave

Do Nove godine korištenje elektronskog novčanika?

Prema najavama iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, do kraja 2024. godine građanima i građankama u BiH trebalo bi biti omogućeno korištenje elektronskog novčanika.

Izvor: Oslobođenje

Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH) Almir Badnjević najavio je na BHT1 da će BiH među prvim državama u Evropi omogućiti građanima i građankama korištenje elektronskog novčanika.

Da ćemo do Nove godine, u saradnji sa delegacijom Evropske unije i GIZ-om, implementirati među prvim zemljama u Evropi digitalni novčanik, koji će biti u skladu sa postojećim zakonom, u koji će biti, ustvari, implementirane i sve ove nove stvari koje upravo sačinjava taj digitalni, odnosno ta eIDAS 2.0, tzv. ta regulativa.

Almir Badnjević, 28.5.2024.

Elektronski novčanik treba da omogući građanima/kama BiH dijeljenje dokumenata i vršenje provjere identiteta drugih građana/ki i kompanija, uz visok nivo privatnosti i kibernetičke sigurnosti.

Korištenjem elektronskog novčanika, građani/ke bi trebalo da ostvare lakši pristup državnim službama, lakše otvore račun u banci, registruju SIM kartice, pristupe vozačkoj dozvoli, potpisivanju dokumenata, plaćanju itd. Prema ovoj najavi, BiH će biti među prvim državama koje će u praksi implementirati uredbe Evropske unije.

Istinomjer će pratiti da li će BiH prije Nove godine omogućiti građanima i građankama primjenu elektronskog novčanika na način predviđen regulativom eIDAS 2.0 i time postati zaista jedna od prvih zemalja u Evropi koja je to omogućila svom stanovništvu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!