Lukačeva Sjeverna Koreja

LukacPrijedlog Zakona o javnom redu i miru RS, koji je izazvao veliku javnu polemiku u ovom entitetu, ali i cijeloj BiH, jučer je razmatran na sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske (NSRS). Kritike na račun ovog prijedloga uglavnom su se odnosile na njegovo tretiranje interneta i društvenih mreža kao javnog prostora. Sa jedne strane, opozicija je isticala da se novim Prijedlogom Zakona o javnom redu i miru u RS uvodi diktatura „poput one u Sjevernoj Koreji“, dok su predstavnici vladajuće garniture svim silama pokušali da opravdaju potrebu za ovim zakonskim rješenjem.

Tako je ministar unutrašnjih poslova RS, Dragan Lukač, kao predlagač u uvodnom izlaganju istakao kako kvalifikacija “društvene mreže” u Prijedlogu zakona o javnom redu i miru ne treba da bude sporna, a rekao je i da se “slična ili ista” kvalifikacija nalazi i u zakonu koji se primjenjuje u Kantonu Sarajevo od 2007. godine.

Međutim ova konstatacija apsolutno je neistinita, jer se u Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji je na snazi u Kantonu Sarajevo, društvene mreže nigdje ne spominju, a pogotovo ne u kontekstu javnog mjesta. U članu 4. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira KS, koji definiše javno mjesto se navodi:

  1.    Pod javnim mjestom u smislu ovog zakona smatra se mjesto na kojem je slobodan pristup neodređenom broju lica bez ikakvih uvjeta (ulice, trgovi, javni putevi, parkovi, izletišta, čekaonice, ugostiteljske, trgovinske i zanatske radnje, sredstva i objekti javnog prevoza i sl.) ili pod određenim uvjetima (sportski stadioni i igrališta, bioskopske, pozorišne i koncertne sale, izložbene prostorije i sl.), kao i druga mjesta koja u određenom vremenskom periodu služe za ovakve svrhe (zemljišta ili prostorije u kojima se održavaju javni skupovi, takmičenja i sl.).
  2.    Smatraće se da je prekršaj iz ovog zakona izvršen na javnom mjestu i kad je radnja izvršena na mjestu koje se u smislu stava (1) ovog člana ne smatra javnim mjestom, ako je to mjesto dostupno vidiku sa javnog mjesta (balkoni, terase, hodnici, dvorišta i sl.) ili ako je posljedica nastupila na javnom mjestu.

Dakle, ako to uporedimo sa spornim prijedlogom Zakona o javnom redu i miru RS možemo vidjeti da se definicija javnog mjesta uveliko razlikuje i u čijem se stavu 4. člana 2. kaže da je „javno mjesto i svako drugo mjesto na kojem je počinjen prekršaj, a posljedica je nastupila na javnom mjestu“. Kako stoji u obrazloženju ovog zakonskog rješenja definicija pojma javno mjesto je proširena u prvom redu imajući u vidu društvene mreže.

S obzirom na tu činjenicu možemo konstatovati da je izjava ministra unutrašnjih poslova RS, Dragana Lukača neistinita, te ćemo to i reći bez obzira što on smatra kako Prijedlog Zakona o javnom redu i miru ne treba razmatrati i komentarisati putem društvenih mreža.

(Istinomjer.ba)

Stotinu ilegalnih ulazaka u BiH dnevno?

Posljednjih dana svjedočimo velikim raspravama i polemikama, na svim nivoima bh. vlasti o pitanju rješavanja migrantske...

I Skopljaković se predomislio-neće biti kandidat za Predsjedništvo BiH

Početkom maja ove godine, predsjednik Hrvatske stranke, Božo Skopljaković odlučno je najavio svoju kandidaturu za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Početkom maja ove godine,...

Neusvajanje Poslovnika Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje demantuje Dilberovića

Da ozbiljne poteškoće u funkcionisanju tijela koja su formirana u skladu sa obavezama koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) postoje, Istinomjer je podsjetio u jednoj od...