Bevanda: Određeni rezultati kojih nema

Vjekoslav Bevanda
Vjekoslav Bevanda

„Mislim da sam pokazao, otkako sam u ovom mandatu, da se, ipak, naporom, strpljenjem i pokušajem da se poslušaju drugi i kompromisno, može doći do određenih rezultata. Naravno da, kada imate neriješene, to zasjenjuje i dobre stvari.

Treba držati dignitet i svoje funkcije i tijela kojim rukovodite. U uvjerenju sam da će kolege u Vijeću ministara i svi ostali imati taj osjećaj i da ćemo imati kontinuitet rada. Na dogovoru i kompromisu časno okončati mandat.“

(Dnevni avaz, 03.01.2014.)

Komentar:

Kada pogledamo rezultate rada Vijeća ministara BiH u prošloj godini (ali i u cijelom mandatu) može se konstatovati da gotovo da nije bilo goreg saziva Vijeća ministarau poslijeratnom periodu u BiH.

Naime, ako pogledamo samo zakonodavne aktivnosti Vijeće ministara BiH u 2013. godini, prema godišnjem izvještaju CCI-a, u prošloj godini planirano je donošenje 68 zakona.

Od tog broja utvrđeno je njih 20, od čega su samo 3 zakona nova, dok se u ostalih 17 radilo o izmjenama i dopunama već postojećih zakonskih rješenja. Pored toga, Vijeće ministara je utvrdilo i u Paralament poslalo još 14 zakona koji nisu bili u planu rada.

Dakle, u parlamentarnu proceduru Vijeće ministara BiH je u prošloj godini poslalo 34 zakona, a od njih je usvojeno 25, od čega je 11 bilo u planu rada Vijeća ministara, dok 14 nije bilo u planu rada ove institucije. Interesantan je i podatak da je od svih usvojenih zakona njih tek 8 novih, dok se 26 usvojenih zakona odnosilo na izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja.

U 2012. godini, Vijeće ministara planiralo je donošenje 63 zakona. Od tih zakona njih 31 se odnosilo na donošenje novih zakonskih rješenja, dok su se 32 planirana zakonska rješenja odnosila na izmjene i dopune postojećih. No, u toku 2012. godine, Vijeće ministara je utvrdilo tek 29 zakona (19 planiranih i 10 neplaniranih), a što je opet manje od polovine planiranih zakona u ovoj godini.

U pogledu ispunjavanja predizbornih obećanja partija koje sudjeluju u radu Vijeća ministara, također se može konstatovati da su rezultati nezadovoljavajući. Do kraja augusta 2013. godine, prema rezultatima istraživanja koje provodi Istinomjer, ispunjeno je tek 6 obećanja koja se odnose na državni nivo vlasti. Od ukupno 450 predizbornih obećanja partija koje učestvuju u radu Vijeća ministara, veliku vjerovatnoću za ispunjenost do kraja aktuelnog mandata ima svega 7 obećanja (1,56%), srednju vjerovatnoću ima 79 obećanja (17.56%), a malu ili nikakvu vjerovatnoću čak 364 obećanja (80.89%).

Dakle, ako pogledamo aktivnosti Vijeća ministara u prošloj i pretprošloj godini, to jest u periodu otkad je Vjekoslav Bevanda postao predsjednik ovog tijela, jasno se vidi da ova institucija tokom mandata nije ispunila niti polovinu aktivnosti koje su sami planirali. Ako tome dodamo i broj (ne)ispunjenih predizbornih obećanja, možemo se s pravom zapitati koji su to „određeni rezultati“ koje spominje predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda. Sa druge strane, rezultati nerealizacije planiranih aktivnosti i obećanih mjera i konstantne krize vlasti, koje se gotovo pravilno ponavljaju na nivou Vijeća ministara BiH, više su nego osjetni u svakodnevnom životu građana i građanki Bosne i Hercegovine. S obzirom da je u svojoj izjavi očito mislio na pozitivne, a ne negativne rezultate rada Vijeća ministara, Bevanda za ovu izjavu može dobiti samo ocjenu “neistina”.

Bivši radnici “FAMOSA” očekuju obećanu isplatu

Od kupoprodaje "FAMOSA" trebalo bi biti isplaćeno po 2.500 KM za 327 bivših radnika. Nakon što je stavljen pod...

Nerealne prognoze premijerke RS-a

Nakon što smo već ocijenili kao neistinite tvrdnje direktora Fonda PIO RS, Mladena Milića, koji je rekao kako su penzije u ovom entitetu u posljednjih pet godina narasle za više od 15%, slične...Od sada u Makedoniju samo sa ličnom kartom

U protekle dvije godine, od članova Vijeća ministara BiH čuli smo nekoliko najava o tome da će građani/ke BiH u Makedoniju moći putovati samo sa ličnom kartom. Juče je na sastanku delegacija BiH i...