Analize

Zgrada ASU gradi se već deceniju, a kraj se još ne nazire

Iako je početak radova na izgradnji nove zgrade Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu svečano obilježen dva puta, prvi put u avgustu 2009. godine, te u julu 2010. godine kada su radovi zaista i započeli, nedostatak sredstava za planirane radove kao i mnogobrojne administrativne prepreke našli su se na putu izgradnje ove zgrade čija je vrijednost procijenjena na oko 10 miliona KM.

Kada je u avgustu 2009. godine svečano obilježen početak izgradnje zgrade Akademije scenskih umjetnosti (ASU) u Sarajevu, tadašnji dekan ASU, Zijad Mehić istakao je da “Vlada KS i Akademija očekuju da izgradnja nove zgrade bude završena u naredne tri godine”. Svečanom obilježavanju početka radova 17. avgusta 2009. godine prisustvovao je i tadašnji premijer KS, Besim Mehmedić. Tom prilikom rečeno je da je “Vlada Kantona Sarajevo glavni investitor projekta, te je za prvu fazu radova osigurala 2,5 miliona KM”, dok bi ukupni građevinski radovi na izgradnji objekta trebali bi iznositi oko 9,8 miliona KM.

Ipak, radovi za izgradnji zgrade ASU nisu započeli tokom 2009. godine, a skoro godinu dana kasnije, 29. jula 2010. godine u javnosti se pojavila identična informacija o (ponovnom) svečanom obilježavanju početka izgradnje zgrade ASU. Ovog puta radovi su i započeli, a 2011. godine gradnja je bila obustavljenja zbog žalbi stanara iz susjedne zgrade na zatvaranje prozora i na štetu koja im je pričinjena na zidovima objekta što je u konačnici riješeno, te su radovi nastavljeni. Tokom 2012. godine javnost je obaviještena da su “urađena tri sprata ispod zemlje i skoro tri sprata iznad zemlje”, a ukupna vrijednost ove dvije faze radova iznosila je 5,7 miliona KM.

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je iz kapitalnih ulaganja obezbijedio 3,5 miliona KM za drugu fazu radova, ali mi dalje očekujemo podršku Vlade KS, koja bi nam trebala obezbijediti 3 miliona KM za nastavak radova.

Zijad Mehić, 22. novembar 2012.

Početkom 2013. godine Mehić je saopćio da je izgradnja kompletne armirano-betonske i čelične konstrukcije zgrade ASU u završnoj fazi, a da je za sljedeću fazu radova predviđeno “zatvaranje objekta i postavljanje fasade, te hidroizolacije krova i podrumskog dijela, stavljanje pregradnih zidova, grubi radovi i instalacije, te grijanje i ventilacija”, za što je, prema procjenama Zavoda za izgradnju KS, potrebno osigurati 4,5 miliona KM. Tom je prilikom Mehić naglasio da bi radovi na novoj zgradi ASU mogli biti okončani za dvije godine, odnosno tokom 2015. godine.

Prva sredstva doznačena su za izgradnju objekta 2007. godine u okviru programa uređenja građevinskog zemljišta iz kapitalnih investiticija Zavoda za izgradnju KS, te je iste godine 100.000 KM uplaćeno na ime idejnog i izvedbenog projekta, zatim 300.000 KM 2009. godine iz istih sredstava Zavoda, 2010. uplaćeno je dva miliona i 15.000 KM, te milion KM 2012. godine. Riječ je o ukupnom iznosu od 3 miliona i 415.000 KM. Također, ASU je putem Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke osigurao za izvedbeni projekt 40.000 KM. Osim ovih sredstava, Zavod za izgradnu KS-a je ustupio i zemljište ASU površine od 1.057 metara kvadratnih, te su to dodatna sredstva koja je dao Zavod po cjenovniku Općine Centar u vrijednosti od oko šest miliona KM. Tržišna cijena zemljišta bi bila puno veća. Od svih sredstava do sada je realizirano tri miliona i 160.000 KM.

Zijad Mehić, 16. januar 2013.

Iako je u maju 2013. godine javnost obaviještena da je Vlada KS osigurala 1,9 miliona KM za nastavak dijela preostalih radova, radovi na izgradnji zgrade ASU u Sarajevu zaustavljeni su u avgustu iste godine jer Skupština KS nije odobrila dizanje kredita, koji je bio planiran budžetom iz prethodne godine, “i od tada je nezavršena građevina nezaštićena i izložena uticaju svih atmosferilija” istakao je Mehić u aprilu 2014. godine.

Obećanje resornog ministarstva i Vlade KS bilo je da će iz kreditnog aranžmana u prošloj i ovoj godini obezbijediti dva miliona KM, što na Skupštini KS nije prošlo. Na zgradi se sada ništa ne radi. Iako ova zima nije bila jaka, veoma se bojimo što zgrada sada stoji otvorena.

Zijad Mehić, 8. april 2014.

U julu iste godine Vlada KS dobila je kredit od 1,5 miliona KM za nastavak radova, no u avgustu 2014. godine javnost je obaviještena da se čeka na dozvolu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša KS za početak radova, te da bi ova zgrada mogla biti u funkciji krajem 2015. godine. Ipak, ni ovog puta radovi nisu nastavljeni kako je planirano, a izvođač radova za treću fazu uveden je u posao tek krajem decembra 2016. godine, te su se tokom 2017. godine izvodili radovi na tri fasade ovog objekta, dok su iz Zavoda za izgradnju KS tada istakli da “za četvrtu stranu trenutno nema raspoloživih sredstava”.

U prethodne dvije faze završeni su grubi radovi – prva je podrazumijevala podzemni dio objekta, a drugi njegovu konstrukciju. Završen je krov te njegova hidroizolacija i tehnička izolacija na zadnjoj etaži. Četvrta faza podrazumijevat će priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu te vanjsko popločenje. Za unutrašnje radove nisu obezbijeđena sredstva. (…) Ukupna vrijednost objekta je deset miliona KM, a u dosadašnjim radovima nismo došli još ni do pet miliona.

Anka Petrović, Zavod za izgradnju KS, 19. juni 2017.

Tokom 2018. godine iz Vlade KS istakli su da će “KS će učiniti sve da se privedu kraju radovi na izgradnji zgrade ASU”, a tadašnji premijer KS, Adem Zolj prilikom posjete gradilištu u maju 2018. godine naglasio je da se “nastoje iznaći modaliteti, ukoliko je to moguće, za osiguranje dodatnih finansijskih sredstava kako bi novi objekt ASU naredne godine bio useljiv”.

I Vlada KS na čelu sa Edinom Fortom je početkom 2019. godine najavila da bi ovaj objekat trebao biti u funkciji do kraja te godine, do čega ipak nije došlo, iako su tokom 2019. godine zabilježene aktivnosti na radovima na fasadi ove zgrade, o čemu je Istinomjer pisao.

U januaru 2020. godine javnost je obaviještena da su preostali radovi na termoizolacionoj fasadi na sjeverozapadnoj, sjeveroistočnoj i jugozapadnoj strani, “na osnovu čega bi se kompletirali radovi na fasadi objekta”. S tim u vezi tadašnji premijer KS, Edin Forto posjetio je gradilište zgrade ASU, te je Vlada KS tim povodom izdala saopćenje koje je kao i mnogobrojne druge vijesti i aktivnosti koje je Vlada KS na čelu sa Edinom Fortom provodila kasnije uklonjeno sa web stranice. Pomenuto saopćenje prenosimo sa portala Klix.ba:

Implementator projekta koji je kreirala Vlada Kantona Sarajevo je UNDP Bosnia and Herzegovina, dok stručni nadzor obavlja Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo koji paralelno s ovim radovima implementira i radove na vanjskom uređenju objekta. Radovi na izgradnji zgrade Akademije scenskih umjetnosti započeli su 2010. godine, i mada je zgrada trebala biti dovršena do kraja 2019. godine, to se nije desilo zbog brojnih prepreka administrativne i finansijske prirode koje su se javljale tokom prethodnih godina.

Saopćenje Vlade KS, 3. januar 2020.

Krajem maja 2020. godine Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) objavio je poziv za izvođenje građevinskih radova na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, a u junu je ministar za obrazovanje, nauku i mlade Anis Krivić, prilikom obilaska gradilišta ASU rekao da “Vlada trenutno vodi razgovore sa UNDP-jem u cilju nastavka projekta izgradnje ove zgrade”. Tom prilikom je i dekan ASU, Srđan Vuletić naglasio da se nada “da će se radovi na ovoj zgradi dodatno intenzivirati, kako bi u što skorije vrijeme imali priliku da se u nju uselimo”. No novih rokova kada bi radovi mogli biti konačno gotovi i kada bi ova zgrada mogla biti useljiva za studente i osoblje ASU nije bilo.

Po okončanju svih radova nova zgrada Akademije scenskih umjetnosti na Skenderiji, koja se prostire na 5.500 kvadratnih metara, trebala bi osim kabineta, imati i prateće prostorije, vježbaonice za glumu, prostorije za postprodukciju, mali tv studio, te dvije pozorišne scene.

Iako je početak radova na izgradnji nove zgrade Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu više puta svečano ozvaničen prije više od 10 godina, nedostatak sredstava za planirane radove kao i mnogobrojne administrativne prepreke našli su se na putu izgradnje ove zgrade čija je vrijednost procijenjena na oko 10 miliona KM. S obzirom na činjenicu da je potrebno pronaći dodatna sredstva kako bi se radovi mogli privesti kraju, nije poznato koliko dugo će studenti i osoblje ASU, koji sa nestrpljenjem čekaju završetak radova, morati pričekati na useljenje u novu zgradu, koja nakon svih ovih godina i mnogobrojnih obećanja predstavnika vlasti u Kantonu Sarajevo nije u potpunosti izgrađena.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!