Neispunjeno

Zakon o električnoj energiji RS nije usvojen “u najkraćem mogućem roku”

Prilikom podnošenja svog ekspozea pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), premijer ovog entiteta, Radovan Višković najavio je kako će novi Zakon o električnoj energiji RS biti donesen “u najkraćem mogućem roku”.

U najkraćem mogućem roku donijećemo novi Zakon o električnoj energiji Republike Srpske kao pretpostavku normativnog uređenja slobodnog tržišta električne energije u Republici Srpskoj i buduće reorganizacije MH ERS. Sa ovim Zakonom ćemo usaglasiti i druge zakone kako bi omogućili njegovu primjenu u punom kapacitetu, a sve u cilju stvaranja pravnog okvira za reforme koje će se provesti u elektroenergetskom sektoru.”

Radovan Višković, 17.12.2018.

Priprema Nacrta Zakona o električnoj energiji RS, Programom rada Vlade RS planirana je za drugi kvartal, dok je priprema njegovog Prijedloga planirana za treći kvartal 2019. godine. Prema Programu rada NSRS za 2019. godinu usvajanje Zakona o električnoj energiji planirano je u trećem kvartalu 2019. godine.

Ipak, nacrt ovog zakona usvojen je na Vladi RS u julu 2019. godine, dakle tek početkom trećeg kvartala 2019. godine, da bi NSRS nacrt usvojila na sjednici održanoj 27. septembra prošle godine i uputila ga u javnu raspravu u trajanju od 60. dana.

Parlament je usvojio sljedeće nacrte zakona: Nacrt zakona o električnoj energiji, Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske, Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Nacrt zakona o električnoj energiji upućen je u javnu raspravu u trajanju od 60 dana…”

Narodna Skupština RS, Saopćenje, 27.09.2019.

Međutim, uvidom u akte na zvaničnoj internet stranici NSRS može se vidjeti da se Nacrt Zakona o električnoj energiji još uvijek nalazi u fazi javne rasprave iako je odavno prošao rok za njeno okončanje. Podsjećamo da je Istinomjer već u novembru neispunjenim ocijenio obećanje v.d. direktora „Elektroprivrede RS“, Luke Petrovića koji je najavio da bi Zakon o električnoj energiji RS trebao biti usvojen u septembru 2019. godine.

S obzirom da se Zakon o električnoj energiji RS u formi nacrta, prema raspoloživim informacijama i dalje nalazi u fazi javne rasprave, Istinomjer će obećanje iz ekspozea Radovana Viškovića da će on biti usvojen “u najkraćem mogućem roku” ocijeniti kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!