Djelimično ispunjeno

Vlada RS i poslodavci nisu realizovali sve samozadane ciljeve

Još uvijek aktuelna predsjednica Vlade Republike Srpske, Željka Cvijanović i predstavnik Unije udruženja poslodavaca RS, Dragutin Škrebić potpisali su početkom decembra 2017. godine “Memorandum o zajedničkim politikama za period 2018-2020. godina”. Prema ovom Memorandumu, u ovoj godini trebalo je biti realizovano ukupno 16 dogovorenih mjera za oporavak privrede u RS. Međutim, Vlada RS i poslodavci ispunili su u potpunosti samo 4, od ukupno 16 dogovrenih mjera za oporavak privrede, fiskalnu konsolidaciju i reformu javnog sektora.

Za prvu godinu djelovanja, Vlada RS i poslodavci definisali su ukupno 16 ciljeva, a prilikom potpisivanja Memoranduma, premijerka Željka Cvijanović izjavila je sljedeće:

Na ovaj način želimo da osnažimo sve što smo napisali u programu ekonomskih reformi.

Mislim da će ovaj projekat biti podsticajan, a podrazumijeva refundaciju troškova za poreze i doprinose za svakog novozaposlenog radnika u privredi.

Ostajemo zajedno u borbi protiv neformalne, odnosno sive ekonomije.

(Željka Cvijanović, 11.12.2017.)

Potpisivanjem memoranduma Vlada RS obavezala se i na izmjene i donošenje nekoliko zakona.

Kroz sam memorandum mogli ste da vidite da će naša pažnja biti usmjerena na zakonodavne, strateške ciljeve, na jačanje socijalnog dijaloga. Predviđeno je i da uđemo u proces donošenja i izmjena nekoliko važnih zakona, jedan od njih je definitivno i Zakon o radu. Takođe, tu su Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju, te Zakon o inspekcijama. Tu su i strateški dokumenti kao što je strategija bezbjednosti, zaštite i zdravlja na radu.

(Željka Cvijanović, 18.12.2018.)

U okviru oblasti „Oporavak privrede“ od značajnih ciljeva dogovoreno je “smanjenje oporezivanja rada na nivo iz 2008. godine”, te izmjene poreskih zakona. Za poslovnu zajednicu i realni sektor, prema riječima predstavnika poslodavaca, najvažnija mjera bila je smanjenje oporezivanja rada. U oblasti „Fiskalne konsolidacije“ dogovorena je borba protiv sive ekonomije, a u segmentu „Reforme javnog sektora“ rješavanje problema u obrazovanju.

Pojedinci nam govore: „Potpisali ste to, a Vlada vam neće ništa ispuniti“. Svjesni smo težine situacije (…) Mi ne možemo bez Vlade, ali ni ona bez nas. Realizacijom mjera iz potpisanog sporazuma povećali bismo zaposlenost i priliv novca u budžet RS. Realni sektor u najvećem dijelu puni budžet Srpske i on ne može više da trpi ovolika opterećenja. Zbog toga je naša prva mjera smanjenje oporezivanja rada.

(Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca 14.12.2017.)

Također, Memorandumom je definisano i da Vlada RS i Unija poslodavaca formiraju Radnu grupu, koja bi trebala kontinuirano raditi na realizaciji svega što je planirano. Zadatak radne grupe, između ostalog, bio je da u 2018. godini održi konferencije i izvrši analizu ukupne privrede RS, te predloži smjernice za izradu Strategije razvoja privrede RS. Radna grupa je formirana, ali smjernice nisu predložene.

Na pitanje šta će poslodavci preduzeti ako dođe do odstupanja Vlade RS u vezi sa realizacijom dogovorenih mjera, predsjednik Unije udruženja poslodavaca, Dragutin Škrebić je tada odgovorio sljedeće:

Nikoga mi ne možemo natjerati ni na šta. Svaka ozbiljna Vlada kada potpiše neki dokument treba njega da se drži. Zbog toga smo i tražili da nam ne obećavaju ništa što se ne može uraditi.

(Dragutin Škrebić, 14.12.2017.)

Odlazeća Vlada RS, kada je upitanju realizacija svega obećanog u Memorandumu, ralizovala je vrlo malo toga. Ciljevi koji su realizovani su: zaključenje Sporazuma o refundaciji troškova bolovanja, umanjenje osnovice za obračun poreza i doprinosa kod porodiljskog bolovanja za 20%, a smanjeno je i oporezivanje rada “na nivo iz 2008. godine”.

Treba napomenuti i da je donošenje Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza ispunjeno ranije nego što je predviđeno, kao i to da je potpisivanje sporazuma između Fonda zdravstvenog osiguranja i Unije udruženja poslodavaca o načinu refundiranja duga na osnovu bolovanja kasnilo, te je navedeno realizovano tek krajem maja 2018. godine, umjesto do kraja 2017. godine.

Predstavnici poslodavaca Republike Srpske kažu da su “prilično zadovoljni kako se Memorandum realizuje jer su mnoga pitanja pokrenuta i realizacija je u toku”, ali da je itekako moglo bolje da se radi na zadanim ciljevima.

Uz smjernice za razvoj privrede već pripremamo i novi memorandum za iduću godinu. Moglo se više uraditi na borbi protiv sive ekonomije, na pitanju da Poreska uprava pokreće stečajeve, te u oblasti obrazovanja.

(Saša Trivić, Unija udruženja poslodavaca RS, 19.07.2018.)

Vlada RS, u saradnji sa poslodavcima, tokom 2018. godine, osim četiri cilja koja su realizovane u potpunosti, započela je, ali nije završila, realizaciju još nekoliko samozadanih ciljeva.

Naime, izrađen je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o faktoringu RS, ali je ovaj prijedlog zapeo u parlamentarnoj proceduri, baš kao i najavljeno inoviranje Zakona o likvidacionom postupku RS”, kojim je predviđeno ubrzanje postupka zatvaranja privrednih društava i smanjenje troškova sa sadašnjih 2.000 na 300 KM. Kada je upitanju pružanje obećane podrške u zapošljavanju osobama sa invaliditetom, prilikom raspisivanja poziva i kreiranja programa podrške zapošljavanju, fokus je uglavnom bio na “ratnim vojnim invalidima“, i to kroz Programe podrške zapošljavanju u privredi, dok će ostale nezaposlene osobe sa invaliditetom morati sačekati svoju priliku.

Ciljevi koji i dalje čekaju na svoju realizaciju su: klasificiranje lica koja aktivno traže posao od onih ”pasivnih”, donošenje Zakona o reformi zavoda za zapošljavanje RS, uređenje finansiranja zdravstvenog sistema RS. Također, nije izrađen ni Plan za reformu republičkih inspekcija, reforma inspektorata i objedinjavanje inspekcijske djelatnosti još uvijek nije započela itd.

(Izvod iz realzovanih mjera “Memoranduma o zajedničkim politikama za period 2018.-2020.”, koju su potpisali Vlada RS i Unija poslodavaca, Capital.ba)

Za ukupno četiri realizovana cilja upotpunosti, te započetu realizaciju gore navedenog, te uzimajući u obzir predstojeću promjenu vlasti, još uvijek aktuelni sastav Vlade RS za realizaciju “Memoranduma o zajedničkim politikama za period 2018-2020.”, koji je potpisala sa Unijom poslodavaca, dobija ocjenu djelimično ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!