Neistina

Vitalni nacionalni interes ili interes entiteta?

Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Oliver Soldo (HDZ BiH), gostujući u programu Radio-televizije Herceg-Bosne, osvrnuo se na apelaciju Željka Komšića i Šefika Džaferovića Ustavnom sudu BiH, pri čemu je iznio neistinitu tvrdnju u pogledu rada Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Screenshot: RTV HB

U tom kontekstu, Soldo je rekao da Željko Komšić kao član Predsjedništva BiH ima pravo da pokrene “vitalni nacionalni interes”:

Ova odluka Ustavnog suda po apelaciji Džaferović-Komšić jasno je dala interno naše da nema prostora blokadama i vraćanja unatrag, već da smo na pravom putu. I ono što je jako bitno, možda iskoristiti tu odluku, zašto se Željko Komšić nije obratio Domu naroda Parlamenta Federacije i pokrenuo vitalni nacionalni interes, on to kao član Predsjedništva može, pa bi vidio kakav bi odgovor od Doma naroda u FBiH dobio i koliko dijeli on iste interese i vrijednosti kao hrvatski član Predsjedništva, i Dom naroda hrvatski u Federaciji. Imaju li iste interese i agendu za ponašanje ili je to dijametralno suprotno.

Olver Soldo, 24.3.2023.

Tvrdnju Olivera Solde da je Željko Komšić mogao pokrenuti “vitalni nacionalni interes” demantuju Ustav Bosne i Hercegovine i Poslovnik o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Stavom (2) člana V (Predsjedništvo) Ustava Bosne i Hercegovine definisano je, između ostalog, da će Predsjedništvo nastojati da sve odluke iz pojedinih nadležnosti donese putem konsenzusa, a član Predsjedništva koji se ne slaže s određenom odlukom može odluku proglasiti destruktivnom po vitalni interes entiteta za teritoriju s koje je izabran.

c) Predsjedništvo će nastojati da usvoji sve odluke Predsjedništva – tj. one koje se tiču pitanja koja proizilaze iz člana V (3), tačke (a) do (e) – putem konsenzusa. Takve odluke mogu, pod uslovima iz tačke (d) ovog stava, usvojiti dva člana ukoliko svi pokušaji da se dostigne konsenzus ne uspiju.

d) Član Predsjedništva koji se ne slaže sa odlukom, može odluku Predsjedništva proglasiti destruktivnom po vitalni interes entiteta za teritoriju sa koje je izabran, pod uslovom da to učini u roku od tri dana po njenom usvajanju. Takva odluka će biti odmah upućena Narodnoj skupštini Republike Srpske, ukoliko je tu izjavu dao član sa te teritorije; bošnjačkim delegatima u Domu naroda Federacije, ukoliko je takvu izjavu dao bošnjački član; ili hrvatskim delegatima u istom tijelu, ukoliko je tu izjavu dao hrvatski član. Ukoliko takav proglas bude potvrđen dvotrećinskom većinom glasova u roku od 10 dana po upućivanju, osporavana odluka Predsjedništva neće imati učinka.

Ustav BiH

Kako se navodi u stavu (1) a) članka 10. (Ovlaštenja članova Predsjedništva) Poslovnika o radu Predsjedništva BiH, članovi Predsjedništva mogu proglasiti neke odluke destruktivnim po vitalni interes entiteta za teritorij s kojeg su izabrani.

Članak 10.

(Ovlaštenja članova Predsjedništva)

1. Svi članovi Predsjedništva su takođe, po prirodi svoje dužnosti, zaduženi za:

a) proglašenje neke odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta za teritorij sa kojega je izabran;

b) pokretanje sporova pred Ustavnim sudom BiH;

c) obavljanje drugih zadataka povjerenih članu Predsjedništva temeljem zakona Bosne i Hercegovine.

Poslovnik o radu Predsjedništva BiH

U članku 42. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH, stav (3), navodi se da u roku 72 sata od završetka sjednice na kojoj je usvojena odluka, u čijem slučaju nije mogao biti postignut konsenzus, član Predsjedništva koji nije saglasan može odluku proglasiti destruktivnom po vitalni entitetski interes.

Članak 42.

(Odluke vezane za sferu vanjskih poslova)

(…)

3.U 72-satnom roku od svršetka sjednice na kojoj je usvojena odluka iz prethodnog stavka, član Predsjedništva koji nije suglasan može je proglasiti destruktivnom za vitalni entitetski interes, odnosno za teritorij s kojega je izabran. Proglašenje se u pisanoj formi dostavlja glavnom tajniku, koji ga odmah distribuira ostalim članovima Predsjedništva i upućuje ga u ovlašteno entitetsko tijelo. Ovlaštena tijela za to su:

a) Narodna skupština Republike Srpske, ako je član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske donio proglašenje;

b) Bošnjački klub Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, ako je bošnjački član Predsjedništva donio proglašenje;

c) Hrvatski klub Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, ukoliko je hrvatski član Predsjedništva donio proglašenje.

Poslovnik o radu Predsjedništva BiH

Dakle, prema Ustavu Bosne i Hercegovine i Poslovniku o radu Predsjedništva BiH, članovi Predsjedništva ne mogu “povlačiti vitalni nacionalni interes”, kako je ustvrdio Soldo, već određene odluke, ukoliko ne dođe do konsenzusa, proglasiti destruktivnim po vitalni interes entiteta za teritoriju s koje je izabran. Istinomjer zbog toga tvrdnju Olivera Solde ocjenjuje neistinitom.

Podsjećamo, Istinomjer je i ranije slične tvrdnje domaćih i stranih političkih aktera/ki ocijenio neistinitim, a među ocijenjenima su se našli/e Josip Grubeša, Dušica Šolaja i Nino Raspudić.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!