Istina

Višković o uslovima privređivanja u RS i FBiH

Bosna i Hercegovina ponovo je pogoršala svoj ranking u odnosu na prošlogodišnji izvještaj, zaključak je Svjetske Banke u izvještaju o “lakoći poslovanja” – Doing Business za 2018 godinu. BiH je trenutno na 89. poziciji, a što je pad za tri mjesta u odnosu na izvještaj iz 2017.godine.

U 2018. godini nisu evidentirane izmjene u bh. zakonodavstvu koje se odnose na “lakoću poslovanja” zaključuje se u izvještaju Svjetske banke. Ipak, ovo nije spriječilo premijera Republike Srpske, Radovana Viškovića da se pohvali “lakoćom poslovanja” u RS. Naime, Višković je nedavno izjavio da su u RS “uslovi za privređivanje bolji od uslova u FBiH” te da je, iako je u “jednom momentu situacija na terenu bila zategnuta”, sada došlo do promjena “u korist Srpske”.

Naša zbirna poreska stopa na primanja je manja nego u FBiH. Cijena električne energije je niža nego u FBiH.

Radovan Višković, 21.04.2019.

Uvid u zvaničnu bazu podataka koja je namjenjena investitorima, potvrđuje ove Viškovićeve navode.

Zbirna stopa doprinosa na bruto platu u Republici Srpskoj u 2018. godini iznosila je 33%, dok je u Federaciji BiH iznosila 41,50%.

Usporedbom cijena električne energije koju distribuiraju Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda HZ HB Mostar jasno je da su iste znatno veće od onih koje nudi Elektroprivreda RS (za korisnike koji ne spadaju u kategoriju “domaćinstva”, već u komercijalne/poslovne korisnike). Tako je cijena jednog komercijalnog kWh (sa mjerenjem snage) kojeg distribuira Elektroprivreda BiH 123,43 KM, dok je cijena jednog komercijalnog kWh kojeg distribuira Elektroprivreda RS 2,93 KM, a 23,40 KM košta jedan komercijalni kWh kojeg distribuira Elektroprivreda HZ HB Mostar. Svakako treba napomenuti da je iznos mrežarine koju naplaćuje Elektropreda BiH čak 81,18 KM dok ovu isti uslugu Elektroprivreda RS i HZ HB Mostar naplaćuju u feninzima i to 0.04 odnosno 0,07 kf.

Shodno navedenom, Radovan Višković za svoju izjavu o zbirnoj poreskoj stopi i cijenama električne energije u FBiH i RS od Istinomjera dobija ocjenu istina.

Više o usporedbi cijena električne energije, za sva tri pomenuta distributera, pogledajte na sajtu www.uporedistruju.ba čiji su podaci rezultat saradnje Federalne direkcije za električnu energiju (FERK), Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) i Vlade Republike Srpske.

Važeći tarifni stavovi- Elektroprivreda BiH, FERK

Važeći tarifni stavovi- Elektroprivreda HZ HB, FERK

Detalnije o važećim tarifnim stavovima za prodaju električne energije u Republici Srpskoj pročitajte OVDJE.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!