Najave

Višković najavio izradu socijalne karte RS do polovine 2023. godine

Premijer Vlade Republike Srpske (RS) Radovan Višković, u kontekstu prvih sto dana rada izvršne vlasti u tom entitetu, govorio je o projektu uspostavljanja socijalne karte kao jedinstvenog registra koji bi trebalo da sadrži podatke o socijalno-ekonomskom statusu lica korisnika prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite.

Izvor: Vlada RS

Naglasivši da je na tu temu govorio i u svom ekspozeu, Višković je najavio da će izrada socijalne karte biti završena do kraja juna ove godine.

Socijalna karta je nešto što je zaista potrebno. To sam u ekspozeu i rekao. U januaru je formiran tim koji radi na izradi socijalne karte i naša želja je da to bude završeno do kraja juna. Na čelu tima je ministar Alen Šeranić.

Radovan Višković, 26.2.2023.

​Podsjećamo da je Vlada RS na 7. redovnoj sjednici održanoj u Banjaluci 9.2.2023. godine usvojila Informaciju o pokretanju projekta izrade socijalne karte RS.

Kako je tom prilikom navedeno, cilj je projekta uspostavljanje socijalne karte kao jedinstvenog informacionog sistema – registra koji bi trebalo da sadrži podatke o socijalno-ekonomskom statusu lica korisnika prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite.

Razvojem informacionog sistema – registra socijalne karte – kao i donošenjem zakona o socijalnoj karti, naglašeno je, uspostavili bi se baza socijalno-ekonomskog statusa pojedinca korisnika određenog prava i s njim povezanih lica, način objedinjavanja, sadržina, korištenje i čuvanje podataka te formiranje i prosljeđivanje notifikacija s drugim informacionim sistemima.

Predviđeno je da bi projekat izrade socijalne karte RS trebao biti realizovan kroz tri faze, i to fazu analize postojećeg stanja u oblastima relevantnim za izradu socijalne karte i izradu prijedloga projektnog zadatka tehničkog rješenja, fazu uspostavljanja interoperabilnog informacionog sistema za socijalnu kartu te fazu automatizovanog provođenja upravnih postupaka u informacionom sistemu za socijalnu kartu.

Po izradi prijedloga projektnog zadatka – prijedloga tehničkog rješenja – uporedo s drugom fazom planiran je i završetak Nacrta zakona o socijalnoj karti, a resorna ministarstva dobila su svoja zaduženja u cilju realizacije projekta te je Ministarstvu finansija RS naloženo da obezbijedi finansijska sredstva

Ministarstvu finansija RS da obezbijedi finansijska sredstva u iznosu od 250.000,00 KM bez PDV-a za izradu prijedloga projektnog zadatka. Zadužuju se svi organi nadležni u oblastima relevantnim za izradu socijalne karte da, u svrhu efikasne realizacije projekta, obezbijede i dostave potrebne informacije koje se odnose na provođenje upravnih postupaka u njihovoj nadležnosti, kao i da omoguće uvid u registre i baze podataka iz njihove nadležnosti.

Vlada RS, 9.2.2023.

Istinomjer će pratiti da li će, kako je to Radovan Višković najavio, projekat izrade socijalne karte Republike Srpske biti okončan do kraja juna tekuće godine.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!