Neispunjeno

Policijski službenici/e u KS još uvijek bez kamera za tijelo

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je u aprilu 2021. godine prihvatila projekt Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo o nabavci kamera za tijelo koje će nositi policijski/e službenici/e prilikom kontakta s građanima/kama, odnosno učesnicima/ama u saobraćaju.

FOTO: Shutterstock

Nešto ranije, ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica objavio je na svom Facebook profilu da će uskoro svi policajci na terenu biti opremljeni kamerama:

Najavljujem da će svi policajci Kantona Sarajevo na terenu uskoro biti opremljeni kamerama koje će stalno biti uključene upravo kako bismo podigli kvalitet rada i transparentnosti.

Admir Katica, 6.3.2021.


Mjesec i po kasnije, 22. aprila, iz Vlade KS saopštili su da su prihvatili “projekt Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo o nabavci body kamera koje će nositi policijski službenici prilikom kontakta s građanima, odnosno učesnicima u saobraćaju”.

Kako je rekao ministar Katica, Vlada je osigurala 460.000 KM za finansiranje ovog projekta:

Kamera nošena na tijelu je jedan od načina rješavanja novih izazova i općenito poboljšanje prakse provođenja zakona. Projekt nabavke ‘body’ kamera koje će nositi policijski službenici MUP-a u budućnosti danas je usvojen na Vladi KS i time je osigurano 460.000 KM za njegovo finansiranje. Projekt će omogućiti poboljšanje kvaliteta rada policije i zaštititi integritet policijskih službenika. Primjena ‘body’ kamera će takođe zaštiti i građane od mogućih zloupotreba od strane policijskih službenika, te podići transparentnost rada policije na viši nivo.

Admir Katica, 22.4.2021.

Iz Vlade su zaključili da ova tehnologija “nudi informacije u stvarnom vremenu o svim aktivnostima policijskog službenika u kontaktima sa članovima zajednice”, a kao prednost su istakli činjenicu da će kamere “osigurati kvalitetan nadzorni alat za promociju sigurnosti i efikasnosti u sprečavanju kriminala”.

U budžetu KS za 2021. godinu za stavku “Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) – Uprava policije” planirano je ukupno 3.980.000 KM, dok su za istu stavku u budžetu za 2022. godinu izdvojena sredstva u iznosu 10.700.000 KM.

Odgovarajući na pitanje voditeljice tokom gostovanja na televiziji N1 10.5.2021. godine, ministar Katica ustvrdio je da će kamere za tijelo biti dopremljene do kraja 2021. godine:

Tokom ove godine. To je sve predviđeno tokom ove godine.

Admir Katica, 10.5.2021.

Nekoliko mjeseci kasnije, 6. decembra 2021. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je Odluku kojom se određuje “pokretanje postupka nabavke mini videokamera s pripadajućom opremom neophodnom za funkcionisanje cjelokupnog sistema za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo”. Prema ovoj odluci, procijenjena vrijednost nabavke kamera s opremom iznosi 418.804,42 KM, bez PDV-a.

U međuvremenu, nakon što je u junu 2022. godine zbog zdravstvenih problema hospitaliziran u Turskoj, Admir Katica privremeno je prestao obavljati funkciju ministra unutrašnjih poslova KS, a u skladu s procedurama, za vršioca dužnosti postavljen je ministar za boračka pitanja Omer Osmanović.

Istinomjer je u nekoliko navrata kontaktirao Ministarstvo unutrašnjih poslova KS upitom o aktivnostima poduzetim na nabavci kamera za tijelo policijskim službenicima/ama, da bi iz resornog ministarstva 10. augusta 2022. godine odgovorili da ugovor o nabavci još uvijek nije zaključen:

Tender za javnu nabavku mini videokamera objavljen je 10.12.2021. godine na Portalu javnih nabavki BiH. Do danas je završena II faza postupka javnih nabavki (odabir kvalifikovanih ponuđača), nakon koje će Komisija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo provesti postupak odabira najkvalifikovanijeg ponuđača, te policijskom komesaru predložiti odabranu pravnu osobu sa kojom će se zaključiti ugovor o nabavci, a sve u skladu sa uslovima iz Tendera za javnu nabavku. Rok za isporuku tražene opreme je 90 dana od dana potpisivanja ugovora o nabavci.

Služba za informisanje MUP KS, 10.8.2022.

Budući da kamere nisu dopremljene do kraja 2021. godine, kako je Admir Katica najavio tokom intervjua u maju prošle godine, odnosno da je od najave da će “svi policajci Kantona Sarajevo na terenu uskoro biti opremljeni kamerama” prošlo 16 mjeseci, kao i da je, prema dostupnim informacijama, evidentno da nabavka neće biti završena ni do Općih izbora u oktobru 2022. godine, Istinomjer dato obećanje ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!