Istina

U skladu sa SSP-om, uvođenje mjera tek nakon konsultacija

Na 26. sjedici Vijeća ministara BiH, održanoj 8. 2. 2021. godine, nije postignut konsenzus za donošenje odluke o posebnim zaštitnim mjerama na uvoz određenih proizvoda porijeklom iz zemalja članica Evropske unije.

Foto: Azra.ba

U saopštenju sa sjednice tim povodom je navedeno:

Vijeće ministara BiH sa sedam glasova za i tri protiv nije postiglo konsenzus za donošenje odluke o posebnim zaštitnim mjerama na uvoz određenih proizvoda porijeklom iz zemalja članica Evropske unije, nakon obavljena dva kruga glasanja.

Riječ je o mjerama koje je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa na uvoz svježeg i rashlađenog goveđeg i svinjskog mesa iz zemalja Evropske unije, koje se odnose na povećanje carinske stope za 10% plus 2,5 KM po kilogramu za goveđe i 10% plus 1,5 KM po kilogramu za svinjsko meso.

Vijeće ministara BiH, 8. 2. 2021.

Nakon neusvajanja pomenute odluke, “imajući u vidu različite interpretacije u javnosti koje se odnose na sjednicu Vijeća ministara BiH”, na kojoj nije glasala za takvu odluku, ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković u obrazloženju svog stava, između ostalog, navela je da Prijedlog odluke nije prošao proceduru propisanu relevantnim odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), što predstavlja proceduralno kršenje tog sporazuma.

Bosna i Hercegovina kao ugovorna strana u SSP ima pravo preduzimati mjere propisane odredbama sporazuma i/ili domaćim propisima u za to predviđenim situacijama. Preduzimanje bilo kakve “odbrambene trgovinske mjere”, u skladu s pravilima i principima Svjetske trgovinske organizacije (WTO) na kojima počiva i SSP, uvijek podrazumijeva iniciranje ili provođenje konsultacija s drugom stranom.

Bisera Turković, 11. 2. 2021.

Ustvrdivši pritom da u slučaju Prijedloga odluke za uvođenje carina za određene proizvode porijeklom iz EU nisu vođene konsultacije sa Evropskom unijom, te da konsultacije nisu inicirane ni nakon što je prijedlog za donošenje odluke postao javan, te nakon što su pristigle prve reakcije iz EU, ministrica Turković je dodala da “član 30. SSP-a, na koji se Prijedlog odluke poziva, predviđa mogućnost uvođenja mjere u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu ili domaćih regulatornih mehanizama, pod određenim uvjetima”.

Podsjećajući, između ostalog, na to da je Evropska unija ključni vanjskotrgovinski, ekonomski i politički partner Bosne i Hercegovine, koji je do danas na razne načine podsticao i pomagao reformske procese u BiH, uključujući i poljoprivredu, Turković ja dodala:

Stoga je važno voditi računa da se odnosi sa tim važnim partnerom odvijaju na korektan način uz uvažavanje propisanih procedura i traženje rješenja u međusobnom dijalogu. Iako je to uvijek zadnje sredstvo kojem institucije EU pribjegavaju, treba također imati na umu da su u ovakvim situacijama moguće kontramjere.

Bisera Turković, 11. 2. 2021.

Tragom tvrdnje Bisere Turković da Bosna i Hercegovina kao ugovorna strana u SSP-u ima pravo preduzimati mjere propisane odredbama sporazuma i/ili domaćim propisima u za to predviđenim situacijama, te da postoji mogućnost uvođenja mjere u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu ili domaćih regulatornih mehanizama, ali pod određenim uvjetima, Istinomjer je izvršio uvid u član 30. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Bez obzira na ostale odredbe ovog sporazuma, a posebno na član 39., te s obzirom na naročitu osjetljivost tržišta poljoprivrednih i ribljih proizvoda, ukoliko uvoz proizvoda porijeklom iz jedne strane, koji su predmet koncesija odobrenih na osnovu čl. 25. do 28., prouzrokuje ozbiljan poremećaj tržišta ili njenih domaćih regulatornih mehanizama druge strane, obje strane odmah će početi konsultacije radi pronalaženja odgovarajućeg rješenja. U očekivanju takvog rješenja, pogođena strana može preduzeti odgovarajuće mjere koje bude smatrala potrebnim.

SSP, član 30.

Iz navedenog člana je jasno da je u slučaju ozbiljnog poremećaja tržišta obaveza obje strane da, prije bilo kakvih odluka, odmah počnu konsultacije radi pronalaženja odgovarajućeg rješenja, a tek nakon toga, “u očekivanju takvog rješenja, pogođena strana može preduzeti odgovarajuće mjere koje bude smatrala potrebnim.“

Ovim Istinomjer tvrdnje Bisere Turković po pitanju procedura u slučaju ozbiljnog poremećaja tržišta ili njenih domaćih regulatornih mehanizama druge strane, a koje sadrži član 30. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ocjenjuje istinitim.

Podsjećamo, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske unije i Bosne i Hercegovine stupio je na snagu 1. 6. 2015. godine.

(Istinomjer.ba)

 

 

 

Pitajte Istinomjer!